Skjema Tema Beskrivelse
B
Barn og unges rett til å klage på barnevernet Barn og foreldre, Folk og samfunn Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.
Barnevern - Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter Barn og foreldre Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt i barneverntjenestene
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjoner kan bruke digitalt skjema for å melde fra til Statsforvalteren om at barn har vært i kontakt med politiet.
M
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljlø Folk og samfunn, Barnehage og opplæring, Barn og foreldre Skjema for å melde i fra om mobbing eller dårlig skolemiljø