Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.11.2013

Søknadsfrist for miljøtilskudd til beitelag er utsatt til 15. november

Ytterligere utsettelse vil ikke bli gitt.


Publisert 09.10.2013

Miljøtilskudd til beitelag - elektronisk søknad fra 2013

Søknadsfristen for miljøtilskudd til beitelag er 1. november.


Publisert 04.02.2013

Stor økning i elektroniske søknader

Nordland har hatt en gledelig økning i foretak som har levert sin søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd elektronisk. I overkant av 80 % leverte elektronisk ved siste søknadsomgang.


Publisert 18.01.2013

Gradert uttak av foreldrepenger

Ved tilskudd til avløsning ved sykdom er det nå åpnet for gradert uttak av foreldrepenger. Dette vil gjelde for de som har barn født etter 01.01.2013. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.


Publisert 10.12.2012

Tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 1. januar øker den maksimale dagsatsen for sykdomsavløsning fra 1300 kr til 1400 kr.


Publisert 03.12.2012

Kontaktpersoner på tilskudd

Fylkesmannens kontaktpersoner på de ulike tilskuddsordningene for landbruksforetak og beitelag finner du nedenfor. I høyremargen ligger en liste med kontaktinformasjon til saksbehandlerne våre og lenker til mer informasjon for noen av tilskuddsordningene.


Publisert 30.11.2012

Søk produksjonstilskudd via internett

Største fordel med å søke elektronisk er at søknaden blir mer korrekt. Dermed vil du som søker oppnå rask og riktig utbetaling.