Ny veileder for miljøtilskudd i jordbruket søknadsomgangen 2014

Veilederen er oppdatert i forhold til søknadsomgangen 2013, og det er også gjort endringer i Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2014

En oversikt over endringene, som omfatter både forenklinger og presiseringer, samt endra og nye vilkår, er tatt med foran i veilederen. Forskriften finner en bakerst i veilederen. Veilederen vil ikke bli sendt ut per brevpost til foretakene.

Det er viktig at foretakene setter seg inn i vilkårene for skjøtselene før tiltakene igangsettes.

Søknadfristen er 20. august for foretakene og 1. november for beitelagene. Søknad skjer elektronisk via portalen Altinn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.