Tilskudd innen landbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer

Her er lenke til en liste over Statsforvalterens kontaktpersoner for tilskuddsordninger i landbruk og reindrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.01.2020

Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.


Publisert 10.01.2020

Tilskudd til veterinære reiser

Landbruksdirektoratet utvikler nytt søknadssystem for veterinærer.


Publisert 14.11.2019

Ugjødsla innmarksbeite skal inngå i gjødslingsplan

Det er gjort et dypdykk i regelverket som omhandler gjødslingsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng.


Publisert 20.05.2019

Fagsamlinger for kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling har hatt fagsamlinger om produksjonstilskudd og kontroll i mai 2019.


Publisert 28.01.2019

Vi oppfordrer søkere til å benytte elektroniske skjema i Altinn

9. februar åpnes det for å søke om SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering elektronisk.


Publisert 20.09.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv kan sendes elektronisk

Landbruksforetak kan siden 15. august søke om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv elektronisk.


Publisert 09.08.2018

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v. blir elektronisk 15. august

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn fra 15. august. Dette gir kortere saksbehandlingstid og penger på konto flere uker tidligere enn før.


Publisert 11.06.2018

Kurs om tilskudd til sykdomsavløsning i Agros

Det nettbaserte fagsystemet Agros skal forenkle håndteringen av tilskudd til sykdomsavløsning i landbruket. Systemet planlegges tatt i bruk 15. august 2018. Kommunene inviteres til kurs i Mosjøen eller Bodø første uka i september.


Publisert 01.03.2018

Søk om produksjonstilskudd innen 15. mars

Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd i mars. Om du bare har bifolk, eller bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden. Del 2 har frist 15. oktober.

Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjontilskudd.


Publisert 19.12.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfristen er 1. februar 2019.