Gradert uttak av foreldrepenger

Ved tilskudd til avløsning ved sykdom er det nå åpnet for gradert uttak av foreldrepenger. Dette vil gjelde for de som har barn født etter 01.01.2013. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2013

Retten til tilskudd til avløsning gjelder når en som er gravid mottar svangerskapspenger. Svangerskapspenger utbetales fra NAV, og gis når en som er gravid ikke kan utføre sitt vanlige arbeid på grunn av svangerskapet. En periode med svangerskapspenger går ikke inn i foreldrepermisjonstiden på 47 eller 57 uker.

Retten til tilskudd til avløsning ved fødsel er knyttet til søkeren i det tidsrom hun eller han mottar foreldrepenger etter folketrygdloven. Det kreves at søker har vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de siste 10 månedene før fødselen. Før avløsning ved svangerskap/fødsel starter må det avtales om det skal være 100 % dagsats i 47 uker, eller 80 % dagsats i 57 uker. Det må avtales samme % - andel som er avtalt med NAV for utbetaling av foreldrepenger. Moren og faren kan søke om tilskudd til avløsning i de ukene den enkelte mottar foreldrepenger. Den som søker må ha foreldrepermisjon og motta foreldrepenger for den perioden det søkes om tilskudd for.

Nytt fra og med 1. Januar 2013

For barn født etter 01.01.2013 vil det være mulig å benytte gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto). Det må benyttes samme graderte uttak som det som er godkjent av NAV. Foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødselen.

Faren til barnet kan søke om tilskudd til avløsning i 14 dager i forbindelse med fødselen, dersom moren ikke benytter ordningen disse ukene. De 14 dagene må tas sammenhengende i en periode på to uker før fødsel og tre uker etter at mor og barn er kommet hjem fra fødestue/sykehus. Disse 14 dagene har ikke sammenheng med foreldrepermisjon fra NAV, og regnes alltid som 100 %. Det skal trekkes hvis faren mottar lønn fra annet arbeid. Både faren og moren til barnet kan få tilskudd til avløsning senere i foreldrepermisjonsperioden. Faren kan altså få tilskudd både i 14 dager i forbindelse med fødselen og 12 uker (eller mer) senere i permisjonsperioden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.