Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2023
12. des 50 Matgledekorpset i Møre og Romsdal og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Matgledewebinar Microsoft Teams
07. des 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinar prosjektledelse Microsoft Teams
04. des 49 Bufdir Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne Thon hotel Opera, Oslo og strømming
november 2023
30. nov 48 Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet Webinar om Tverrfagleg samarbeid Microsoft Teams
30. nov 48 Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Oppstartkonferanse "Tre meldinger - felles innsats" Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
28. nov - 29. nov 48 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for barnehage- og skolesektoren Scandic Alexandra, Molde
23. nov - 24. nov 47 Helsedirektoratet og aktørene bak I trygge hender 24-7 Pasientsikkerhetskonferansen 2023 Qube, Gardermoen
21. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime Scandic Alexandra
14. nov - 15. nov 46 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Klimasnukonferansen 2023 Quality Hotel Waterfront, Ålesund
14. nov - 15. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Barnehagekonferansen 2023 Scandic Parken, Ålesund
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Barnevernleiarsamling for Møre og Romsdal Scandic Parken, Ålesund
08. nov - 09. nov 45 Statsforvaltarane, KS, Statped og UH Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
oktober 2023
31. okt - 01. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Bufetat Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal Quality Hotel Waterfront, Ålesund
30. okt - 31. okt 44 Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal idrettskrets AKTIV HEILE LIVET! Folkehelsekonferansen 2023 Scandic Hotel Seilet, Molde
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Nettverkssamling for samfunnsplanleggarar Scandic Parken, Ålesund
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren Trøndelag, NAPHA, (KoRus) og RVTS- midt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge Quality Hotel Waterfront, Ålesund
24. okt - 25. okt 43 RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
24. okt - 25. okt 43 Møre og Romsdal fylkeskommune og  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse Scandic Parken i Ålesund
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag vil samen med KORUS-midt Webinar om rådgjevande eining for russaker Microsoft Teams
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
04. okt 40 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre Havila Hotell Ivar Aasen, Ørsta
september 2023
26. sep 39 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Nordmøre Krisesenter IKS Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner Caroline konferansesenter, Kristiansund
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
20. sep - 21. sep 38 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Alexandra, Molde
13. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
07. sep 36 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal Hustadvika Havhotell, Farstad
05. sep - 06. sep 36 Simcare Akuttmedisinsk kurs for LIS1 Ålesund
01. sep - 02. sep 35 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar Havila Hotel Ivar Aasen, Ørsta
august 2023
25. aug 34 Økologisk Møre og Romsdal, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Matfestivalen i Ålesund Økologisk lunsj under Matfestivalen Hotel Brosundet, Ålesund
juni 2023
25. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Ørskog Øvre Sollia i Ørskog
22. jun 25 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Barn og unges helseteneste Webinar om nasjonalt forløp for barnevern og helse og forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdssvansker Microsoft Teams
21. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og NAV Møre og ROmsdal Fagdag i kvalifiseringsprogrammet (KVP) Scandic Alexandra, Molde
20. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fellessensur grunnskolen 2023 Scandic Alexandra, Molde
18. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Surnadal Mogstad i Surnadal
13. jun - 14. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for faste verjer Kristiansund & Ålesund
12. jun 24 KS Møre og Romsdal og USHT Webinar om Leve Hele Livet:«Sammenheng i tjenestene» Microsoft Teams
07. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Bufetat Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal Quality Hotel Waterfront, Ålesund
06. jun - 07. jun 23 Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Hoppid nettverkssamling 6.-7. juni Havila hotel Ivar Aasen, Ørsta
05. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Forsterka sensorskulering i faga norsk, engelsk og matematikk i sensurregion Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
mai 2023
31. mai 22 Møre og Romsdal Fylkeskommune & Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for plannettverka Scandic Alexandra, Molde
31. mai - 01. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for barnehage, skule og barnevern Scandic Alexandra, Molde
30. mai 22 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Nettmøte - Microsoft Teams
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
april 2023
27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Aktuelt for barnehagesektoren Microsoft Teams
25. apr - 09. mai 17 - 19 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Digital verkstad for klimabudsjett Nettseminar
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
13. apr 15 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital verkstad for klimabudsjett for kommunane Microsoft Teams
mars 2023
30. mar 13 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
28. mar - 29. mar 13 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Alexandra, Molde
Dato Arrangement
desember 2023
12. des Matgledewebinar
07. des Webinar prosjektledelse
04. des Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne
november 2023
30. nov Webinar om Tverrfagleg samarbeid
30. nov Oppstartkonferanse "Tre meldinger - felles innsats"
28. nov - 29. nov Fagsamling for barnehage- og skolesektoren
23. nov - 24. nov Pasientsikkerhetskonferansen 2023
21. nov Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime
14. nov - 15. nov Klimasnukonferansen 2023
14. nov - 15. nov Barnehagekonferansen 2023
09. nov - 10. nov Barnevernleiarsamling for Møre og Romsdal
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
oktober 2023
31. okt - 01. nov Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal
30. okt - 31. okt AKTIV HEILE LIVET! Folkehelsekonferansen 2023
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for samfunnsplanleggarar
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge
24. okt - 25. okt Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge
24. okt - 25. okt Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
05. okt Webinar om rådgjevande eining for russaker
04. okt - 05. okt Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal
04. okt Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre
september 2023
26. sep Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
20. sep - 21. sep Kurs i offentleg helsearbeid
13. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
07. sep Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal
05. sep - 06. sep Akuttmedisinsk kurs for LIS1
01. sep - 02. sep Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar
august 2023
25. aug Økologisk lunsj under Matfestivalen
juni 2023
25. jun Fagdag i artsrik slåttemark i Ørskog
22. jun Webinar om nasjonalt forløp for barnevern og helse og forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdssvansker
21. jun Fagdag i kvalifiseringsprogrammet (KVP)
20. jun Fellessensur grunnskolen 2023
18. jun Fagdag i artsrik slåttemark i Surnadal
13. jun - 14. jun Samling for faste verjer
12. jun Webinar om Leve Hele Livet:«Sammenheng i tjenestene»
07. jun Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal
06. jun - 07. jun Hoppid nettverkssamling 6.-7. juni
05. jun Forsterka sensorskulering i faga norsk, engelsk og matematikk i sensurregion Møre og Romsdal
mai 2023
31. mai Samling for plannettverka
31. mai - 01. jun Fagsamling for barnehage, skule og barnevern
30. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
april 2023
27. apr Aktuelt for barnehagesektoren
25. apr - 09. mai Digital verkstad for klimabudsjett
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
13. apr Digital verkstad for klimabudsjett for kommunane
mars 2023
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
28. mar - 29. mar Kurs i offentleg helsearbeid