Oppstartkonferanse "Tre meldinger - felles innsats"

Dato:
30. november 2023 10:00 - 14:30
Sted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
Arrangør:
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Påmeldingsfrist:
17. november 2023 23:59

Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet inviterer til hybridkonferanse.

Publisert 30.10.2023

Tid: 30. november 2023 kl. 10.00 - 14.30 
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
Arrangør: Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Konferansen er gratis.

Konferansen er en hybridkonferanse med mulighet for både fysisk og digital påmelding. Det er 200 plasser for de som ønsker å delta fysisk.

På konferansen blir de tre stortingsmeldingene fra 2023 presentert:

Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga 

Meld. St. 23 (2022–2023) Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033) 

Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime 

Konferansen skal bidra til at målgruppene blir kjent med innholdet i meldingene og ser hvordan innsatsområdene i meldingene henger godt sammen. For å lykkes med målene og ambisjonene er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil innledningsvis presentere meldingene og peke på felles innsatsområder. Deretter vil det bli separate parallellsesjoner for hver av meldingene. 

 

Les mer her: https://myevents.berg-hansen.no/eventportal/#/event/129695/published/e0414ae05f2d934ddecb595dbd20b20a5ab90f95

Påmelding: https://myevents.berg-hansen.no/eventportal/#/offer/129695/portal/1/attendee/0/registration/pKsilcpldzratjyg

Dato:
30. november 2023 10:00 - 14:30
Sted:
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
Arrangør:
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.
Påmeldingsfrist:
17. november 2023 23:59

Lenker