Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge

Dato:
24. oktober 2023 11:30 - 25. oktober 2023 13:30
Sted:
Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
Arrangør:
RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte i TryggEst-kommuner og ansatte i kommuner som ønsker å lære mer om TryggEst.
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 16:30

Det er en stor glede for RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal, å invitere til regional TryggEst-konferanse den 24. og 25. oktober 2023.

Publisert 16.08.2023

Både gamle, nye og mulige framtidige TryggEst-kommuner er velkommen til to dager med spennende og variert faglig innhold. Konferansen starter med lunsj kl. 11.30 den 24. oktober og slutter med lunsj kl. 12.30 dagen etter.

Påmeldingsavgift: GRATIS

Påmeldingsfrist 13.oktober 2023

Om du trenger overnatting på hotell har vi reservert rom på Scandic Hotell Lerkendal for inntil 50 deltagere.  Totalt har konferansen plass til 70 deltagere. Bufdir dekker overnatting etter faktura fra kommunen. Det vil være konferansemiddag kl. 17.00 første dag. Konferansen, middag og overnatting er gratis.

PÅMELDING HER: Checkin — påmeldingssystemet som er regnskapets bestevenn

Konferansen skal gi kompetanseheving om vold mot risikoutsatte voksne og om TryggEst, en nasjonal modell for ivaretakelse av risikoutsatte voksne. På denne konferansen får vi høre om vold mot eldre, vold i samiske samfunn, vold mot skeive, jussens betydning i arbeid med vold mot voksne og arbeid med voldsutøvere. I tillegg blir det informasjon om TryggEst og en statusoppdatering fra Bufdir.

For kommuner som ikke har TryggEst: Konferansen vil være en god anledning til å få kunnskap om temaet og TryggEst. Dette kan være nyttig kunnskap når din kommune skal vurdere eventuell oppstart av TryggEst.

For kommuner som har TryggEst: Konferansen vil være viktig for kompetanseheving og nettverksbygging med andre TryggEst-kommuner.

Program for regional TryggEst-konferanse 24. og 25. oktober 2023

Dag 1

11.30 – 12.30              Lunsj

12.30 – 12.45              Kulturelt innslag ved Gnist-koret - koret for yngre personer med demenssykdom ved Trondhjems Hospital.

12.45 – 13.00              Åpning av konferansen ved Trine Einum, koordinator vold i nære relasjoner,  

Vold og seksuelle overgrep, Trøndelag Politidistrikt.

13.00 – 13.45              TryggEst på nasjonalt nivå og betydningen av kompetanse for å lykkes ved John-Ingvard Kristiansen Bufdir.

13.45 – 14.00              PAUSE

14.00 – 15.00              «Det skjer! Vold, overgrep og omsorgssvikt mot eldre»- ved Anja Botngård, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

15.00 – 15.15              PAUSE

15.15 – 15.45              Statsforvalterens arbeid med forebygging av vold og overgrep mor voksne.    

15.30 – 16.00              Tryggere.no: «Arbeid med de som utøver vold.»

17.00                            Konferansemiddag

 

Dag 2

09.00 – 09.20              Status regionalt/nasjonalt ved Bufdir.

09.20 – 10.00              Jussens betydning for ivaretagelse av sårbare voksne og eldre, ved advokat    Leif Strøm, RVTS Midt.

10.00 – 10.30              Pause og utsjekk

10.30 – 11.30              Vold i samiske samfunn ved Jill Abelsen Olsen og Johan Inge Greff, NASAK.

11.30 – 12.00              «Skeiv og voldsutsatt» ved likestillingssenteret KUN.

12.00 – 12.15              Oppsummering og avslutning

12.30 – 13.30              Lunsj

Dato:
24. oktober 2023 11:30 - 25. oktober 2023 13:30
Sted:
Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
Arrangør:
RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte i TryggEst-kommuner og ansatte i kommuner som ønsker å lære mer om TryggEst.
Påmeldingsfrist:
13. oktober 2023 16:30

Lenker