Webinar om Leve Hele Livet:«Sammenheng i tjenestene»

Dato:
12. juni 2023 13:00 - 15:10
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
KS Møre og Romsdal og USHT
Målgruppe:
Kommuneledelse, enhetsledere, ansatte, brukerorganisasjoner, tillitsvalgte, kommunale medvirkningsråd og folkevalgte i kommunen
Påmeldingsfrist:
12. juni 2023 13:00

På vegne av regionalt støtteapparat for Leve hele livet, inviterer KS Møre og Romsdal og USHT til webinar 12. juni kl 1300-1510. Temaet for webinaret er sammenheng i tjenestene.

Publisert 02.06.2023

Møtet er åpent, og kan følges på lenken under:

Klikk her for å bli med i møtet

Program (med forbehold om endringer)

13.00-13.10

Velkommen

ved Statsforvalter i Møre og Romsdal

13.10-13.30

Tverrfaglighet, kompetansebehov i kommunene

ved Anett Hauknes, Kristiansund kommune

13.30-13.50

«Hvordan kan pårørende bidra til sammenheng i tjenesten?»

ved Merete Brungot Kløvning, Ålesund kommune

13.50-14.00

Pause

14.00-14.20

PSHT Pasientsentrert Helseteam, et samarbeid mellom sykehus og kommune.

Ved Ingrid Granøyen og Siri Nesset Tørlen, Helse Møre og Romsdal og Tonje Moldeskred , Ålesund kommune

14.20-14.40

Aure rehabiliteringssenter, rehabilitering i ny modell og nye virkemidler

ved Oddveig Olsbakk, Helse Møre og Romsdal

14.40-15.00

Erfaringer fra innføring av Helseplattformen i Ålesund kommune

ved Ann Kristin Røyset, Ålesund kommune

15.00-15.10

Avslutning og takk for nå, informasjon om samling 21. november

Lenker til aktuell informasjon

Les mer om TØRN-prosjektet til KS

Helsepersonellkommisjonen la frem sin rapport 8. februar.

Dato:
12. juni 2023 13:00 - 15:10
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
KS Møre og Romsdal og USHT
Målgruppe:
Kommuneledelse, enhetsledere, ansatte, brukerorganisasjoner, tillitsvalgte, kommunale medvirkningsråd og folkevalgte i kommunen
Påmeldingsfrist:
12. juni 2023 13:00