Webinar om nasjonalt forløp for barnevern og helse og forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdssvansker

Dato:
22. juni 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Barn og unges helseteneste

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Barn og unges helseteneste inviterer til et digitalt møte for å orientere om:

Publisert 24.05.2023

Tid: 22. juni kl. 09.00-11.00 på Microsoft Teams.

Program:

  • 09.00-10.00 Presentasjon av nasjonalt forløp for kartlegging og utgreiing av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus v/ Kjersti Bratberg Gautvik fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Jørgen Blom fra Helsedirektoratet.
  • 10.00-10.10 Pause
  • 10.10 – 11.00 Planprosesser i kommunene v/ Anders Åsheim, Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kjennskap til planprosesser er viktig i forbindelse med utarbeidelse av den forebyggende planen for omsorgssvikt og atferdsvansker.

Ved møtestart trykk på teamslenken for å delta. 

Det er fint om dere videresender til kolleger og andre aktuelle!

Oppkoblingslenke: Klikk her for å bli med i møtet

Dato:
22. juni 2023 09:00 - 11:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Barn og unges helseteneste