Webinar om Tverrfagleg samarbeid

Dato:
30. november 2023 11:30 - 13:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet
Målgruppe:
Webinaret er åpent for alle

Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet inviterar til eit webinar om tverrfagleg samarbeid. Personar med behov for tenester frå fleire ulike aktørar treng at tenestene samarbeider godt, samt at tenestene er målretta og koordinert.

Publisert 07.09.2023

Endringane i velferdslovgivninga med verknad frå 1. august 2022 seier noko om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Målgruppe er alle interesserte. Webinaret er åpent for alle.

Program:

  • Tverrfagleg samarbeid, individuell plan og koordinator v/ Eilin Reinaas, SF Møre og Romsdal
  • Barnekoordinator v/ Anne-Beathe Horten, SF Innlandet
  • Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam v/ Trude Gulbranson, Kinn kommune

Sjå webinaret i opptak frå 30. november:

Opptak av Tverrfagleg samarbeid

Opptak er tilgjengeleg til 14. desember 2023.

Dato:
30. november 2023 11:30 - 13:00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet
Målgruppe:
Webinaret er åpent for alle