Webinarer prosjektledelse

Dato:
7. desember 2023 08:30 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Agder som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal  og Agder inviterer til en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. Dette er for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, samt skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.

Publisert 01.11.2022

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. 

Dette vil være en webinarrekke på 4. De tre første vil være fordypning og den fjerde vil være grunnopplæring. 

Agendaen for webinarene vil bli lagt ut her nærmere oppstart.

Kursholder er:

Torgeir Skyttermoen som er førstelektor i prosjektledelse ved Handelshøyskolen, OsloMet, samt faglig leder for School of Management, vil snakke om ulike deler av prosjektgjennomføringen. Han har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 20 år og har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. 

Webinaret er praktisk rettet, slik at det er lagt opp til både presentasjon fra foredragsholder og aktivitet fra deltakerne.

Det vil bli brukt Mentimeter under webinaret.

Datoene for de ulike webinarene er:

  • 7. desember 2022 kl. 08.30-12.00
  • 21. april 2023 kl. 11.30-15.00
  • 9. juni 2023 kl. 08.30-12.00
  •  
  • 11. september 2023 kl. 11.30-15.00 - grunnopplæring
  • 7. desember 2023 kl. 08.30-12.00 - første fordypning

Datoer for webinareren i 2024 blir publisert på senere i høst.

Meld dere på så raskt som mulig!

Påmelding:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhmaYGC7q0XpGp4FV8zjZcpJUQVY3WVVZRzBMTlFZSVdNNUcxRUpURkZQWC4u

 

Du vil få tilsendt en lenke til deltakelse på Teams 1-2 dager før hvert webinar.  

Dato:
7. desember 2023 08:30 - 15:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder.
Målgruppe:
Nav-kontor i Innlandet, Rogaland , Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Agder som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene, samt aktuelle skjønnsmiddelprosjekter som får direkte invitasjon. Både prosjekteier og innehavere av prosjektstillinger kan delta.

Kontaktpersoner

Statsforvalteren i Innlandet:

Bente N. Lindstad, 

bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Randi-Irene Midthaugen, 

randi.irene.midthaugen@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland:

Inger Karin Brekke, 

inger.karin.brekke@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Karin Sørensen, 

karin.sorensen@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Møre og Romsdal:

Anne Mette Nerbøberg, 

anne.nerboberg@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Agder:

Knut Rune Kleven,

knut.kleven@statsforvalteren.no