Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2023
04. des 49 Bufdir Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne Thon hotel Opera, Oslo og strømming
november 2023
30. nov 48 Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet Webinar om Tverrfagleg samarbeid Microsoft Teams
30. nov 48 Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet. Oppstartkonferanse "Tre meldinger - felles innsats" Clarion Hotel & Congress Oslo Airport (Gardermoen)
28. nov - 29. nov 48 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for barnehage- og skolesektoren Scandic Alexandra, Molde
23. nov - 24. nov 47 Helsedirektoratet og aktørene bak I trygge hender 24-7 Pasientsikkerhetskonferansen 2023 Qube, Gardermoen
21. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime Scandic Alexandra
14. nov - 15. nov 46 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Klimasnukonferansen 2023 Quality Hotel Waterfront, Ålesund
14. nov - 15. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Barnehagekonferansen 2023 Scandic Parken, Ålesund
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Barnevernleiarsamling for Møre og Romsdal Scandic Parken, Ålesund
08. nov - 09. nov 45 Statsforvaltarane, KS, Statped og UH Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
oktober 2023
31. okt - 01. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Bufetat Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal Quality Hotel Waterfront, Ålesund
30. okt - 31. okt 44 Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal idrettskrets AKTIV HEILE LIVET! Folkehelsekonferansen 2023 Scandic Hotel Seilet, Molde
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Nettverkssamling for samfunnsplanleggarar Scandic Parken, Ålesund
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren Trøndelag, NAPHA, (KoRus) og RVTS- midt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge Quality Hotel Waterfront, Ålesund
24. okt - 25. okt 43 RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
24. okt - 25. okt 43 Møre og Romsdal fylkeskommune og  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse Scandic Parken i Ålesund
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag vil samen med KORUS-midt Webinar om rådgjevande eining for russaker Microsoft Teams
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
04. okt 40 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre Havila Hotell Ivar Aasen, Ørsta
september 2023
26. sep 39 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Nordmøre Krisesenter IKS Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner Caroline konferansesenter, Kristiansund
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
20. sep - 21. sep 38 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Alexandra, Molde
13. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams
07. sep 36 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal Hustadvika Havhotell, Farstad
05. sep - 06. sep 36 Simcare Akuttmedisinsk kurs for LIS1 Ålesund
01. sep - 02. sep 35 Møre og Romsdal fylkeskommune og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar Havila Hotel Ivar Aasen, Ørsta
august 2023
25. aug 34 Økologisk Møre og Romsdal, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Matfestivalen i Ålesund Økologisk lunsj under Matfestivalen Hotel Brosundet, Ålesund
juni 2023
25. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Ørskog Øvre Sollia i Ørskog
22. jun 25 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Barn og unges helseteneste Webinar om nasjonalt forløp for barnevern og helse og forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdssvansker Microsoft Teams
21. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og NAV Møre og ROmsdal Fagdag i kvalifiseringsprogrammet (KVP) Scandic Alexandra, Molde
20. jun 25 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fellessensur grunnskolen 2023 Scandic Alexandra, Molde
18. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Norsk Landbruksrådgiving Nordvest Fagdag i artsrik slåttemark i Surnadal Mogstad i Surnadal
13. jun - 14. jun 24 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for faste verjer Kristiansund & Ålesund
12. jun 24 KS Møre og Romsdal og USHT Webinar om Leve Hele Livet:«Sammenheng i tjenestene» Microsoft Teams
07. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Bufetat Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal Quality Hotel Waterfront, Ålesund
06. jun - 07. jun 23 Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Hoppid nettverkssamling 6.-7. juni Havila hotel Ivar Aasen, Ørsta
05. jun 23 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Forsterka sensorskulering i faga norsk, engelsk og matematikk i sensurregion Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
mai 2023
31. mai 22 Møre og Romsdal Fylkeskommune & Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for plannettverka Scandic Alexandra, Molde
31. mai - 01. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for barnehage, skule og barnevern Scandic Alexandra, Molde
30. mai 22 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Nettmøte - Microsoft Teams
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
april 2023
27. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Aktuelt for barnehagesektoren Microsoft Teams
25. apr - 09. mai 17 - 19 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Digital verkstad for klimabudsjett Nettseminar
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
13. apr 15 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital verkstad for klimabudsjett for kommunane Microsoft Teams
mars 2023
30. mar 13 Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken og Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
28. mar - 29. mar 13 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Alexandra, Molde
23. mar 12 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal. Microsoft Teams
23. mar - 24. mar 12 Høgskulen i Volda, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, KS og Skolelederforbundet Skoleleiarkonferansen 2023 Scandic Alexandra, Molde
Dato Arrangement
desember 2023
04. des Hvordan kan vi sammen bidra til en god implementering av CRPD i kommunene? Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne
november 2023
30. nov Webinar om Tverrfagleg samarbeid
30. nov Oppstartkonferanse "Tre meldinger - felles innsats"
28. nov - 29. nov Fagsamling for barnehage- og skolesektoren
23. nov - 24. nov Pasientsikkerhetskonferansen 2023
21. nov Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime
14. nov - 15. nov Klimasnukonferansen 2023
14. nov - 15. nov Barnehagekonferansen 2023
09. nov - 10. nov Barnevernleiarsamling for Møre og Romsdal
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
oktober 2023
31. okt - 01. nov Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal
30. okt - 31. okt AKTIV HEILE LIVET! Folkehelsekonferansen 2023
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for samfunnsplanleggarar
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge
24. okt - 25. okt Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge
24. okt - 25. okt Kampen om sjøareala - nasjonal plankonferanse
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
05. okt Webinar om rådgjevande eining for russaker
04. okt - 05. okt Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal
04. okt Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre
september 2023
26. sep Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
20. sep - 21. sep Kurs i offentleg helsearbeid
13. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
07. sep Nettverksmøte for kommunene på Nordmøre og i Romsdal
05. sep - 06. sep Akuttmedisinsk kurs for LIS1
01. sep - 02. sep Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar
august 2023
25. aug Økologisk lunsj under Matfestivalen
juni 2023
25. jun Fagdag i artsrik slåttemark i Ørskog
22. jun Webinar om nasjonalt forløp for barnevern og helse og forebyggende plan for omsorgssvikt og atferdssvansker
21. jun Fagdag i kvalifiseringsprogrammet (KVP)
20. jun Fellessensur grunnskolen 2023
18. jun Fagdag i artsrik slåttemark i Surnadal
13. jun - 14. jun Samling for faste verjer
12. jun Webinar om Leve Hele Livet:«Sammenheng i tjenestene»
07. jun Fosterheimskonferanse for barnevernstenestene i Møre og Romsdal
06. jun - 07. jun Hoppid nettverkssamling 6.-7. juni
05. jun Forsterka sensorskulering i faga norsk, engelsk og matematikk i sensurregion Møre og Romsdal
mai 2023
31. mai Samling for plannettverka
31. mai - 01. jun Fagsamling for barnehage, skule og barnevern
30. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
april 2023
27. apr Aktuelt for barnehagesektoren
25. apr - 09. mai Digital verkstad for klimabudsjett
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
13. apr Digital verkstad for klimabudsjett for kommunane
mars 2023
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
28. mar - 29. mar Kurs i offentleg helsearbeid
23. mar Digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal.
23. mar - 24. mar Skoleleiarkonferansen 2023