Nye næringar på garden


Publisert 24.10.2019

Lærerik Inn på tunet studietur til Vindafjord

25 deltakarar besøkte tidlegare i oktober gardane Søre skogen og Haugen gard. Her var det mykje å lære om Inn på tunet-tilboda retta mot oppvekst og skule samt helse- omsorg- og arbeidssektoren. 


Publisert 23.10.2019

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i januar 2020.


Publisert 14.10.2019

Invitasjon til nettverksmøte om landbruk

Korleis kan vi med FNs berekraftsmål i bakhovudet, hjelpe bygdefolket til å bli meir innovative og nyskapande, samt sikre auka verdiskaping frå landbruket? Spørsmålet blir stilt av kommunane Tysvær og Vindafjord.


Publisert 02.10.2019

Gardsysteri og gardsutsal på Varhaug

– Eg drivast av lysten til å få det til, seier bonde og snart eigar av eige ysteri og gardsutsal, Siri Rasmussen Lea. Saman med mannen Jon Lea set dei nå i gang med ein større satsing på Varhaug med produksjon av ost frå eigen mjølk på garden.


Publisert 01.10.2019

Velkomen til Inn på tunet-studietur i Nord-Rogaland

Vil du sjå korleis Inn på tunet-gardane kan skreddarsy gode tilbod til ulike brukargrupper? Bli med på studietur onsdag 16. oktober.


Publisert 01.10.2019

NM i saueklipping og ullhandtering

4.–5. oktober breker det laust på Varhaug. Her får vi sjå verdas beste saueklipparar i aksjon, og store og små er velkomen til Varhaughallen. – Me er stolte over at tevlinga blir lagt hit, kvar femte sau kjem jo frå Rogaland, seier landbruksdirektør Geir Skadberg


Publisert 23.09.2019

Viktige innspel til kompensasjonsordning for pelsdyrfarmarar

Fylkesmannen i Rogaland har gitt uttale til forslag til kompensasjonsordning etter avvikling av hald av pelsdyr. Her peikar me på at det å bruke bokført verdi som grunnlag ikkje utan vidare gir ein rettferdig kompensasjon.


Publisert 09.09.2019

Interessante salskanalar for frukt og grønt

Fylkesmannen si Landbruksavdeling har vore på studietur til Sør Tyskland, der mellom anna frukt- og grønsaksprodusentar vart vitja. Desse hadde interessante, og for oss nye salskanalar.


Publisert 16.08.2019

Ønsker du betre tilgang til matmarknaden? Bli merkebrukar!

Det handlar kort og godt om å få fram den unike smaken i produkta og å skilje seg ut.


Publisert 16.08.2019

Pakketurar skal få fleire til å bruke tid på Jæren

Reiselivsaktørar har gått saman og laga ferdig reiserute for el-syklar frå Sola til Eigersund. Den første testturen er nå gjennomført.