Nye næringar på garden


Publisert 20.10.2020

Nettmøte 17.november - Økt mangfold av lokalmat i butikk

Vi vil med dette invitere deg som lokalmatprodusent med på et givende, lærerikt og engasjerende nettmøte tirsdag 17.november kl 10-11:30!


Publisert 15.10.2020

Skinka frå Vikedal gardsmat vidare til finalen i Det Norske Måltid

Tor Åge Hundseid lagar makelause skinker med bruk av eldgamle teknikkar. Det er unikt og det er ekte, og skinkemakaren sjølv er lidenskapleg oppteken av kvalitet og historieformidling.


Publisert 15.10.2020

25 – 30 prosent færre eple i år

Epleproduksjonen i Ryfylke er redusert med minst 25 prosent samanlikna med i fjor. Den kalde våren får skulda for at fruktåret ikkje blir så godt.


Publisert 24.09.2020

Ny støtteordning for arrangørar av messer og festivalar

Regjeringa foreslår å etablere ei støtteordning for store, publikumsopne arrangement utanom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivalar.


Publisert 22.09.2020

Det Norske Måltid: 9 av 40 finalister er fra Rogaland

Matregion Rogaland beviser igjen at her blir det produsert mat av skyhøy kvalitet. I kategorien Årets kjøtt er tre av tre finalister fra fylket - Strand Gård, Klostergarden og Nyyyt.


Publisert 08.07.2020

Det er tomt for investeringsmidler i landbruket for 2020

Pågang etter investeringsstøtten har vært stort i de fleste deler av landet. Det vitner om optimisme og investeringslyst i næringa, mener Olaug Bollestad.


Publisert 17.06.2020

Støtte til mjølkeprosjekt

Rogaland fylkeskommune har gjennom Handlingsprogram landbruk løyvd 450 000 kr til prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift på små og mellomstore bruk i Rogaland». Dette er godt tilpassa prioritering av mjølkebruk med 15-30 mjølkekyr.


Publisert 29.05.2020

Ja til mer grønnsaker fra Rogaland!

I april kom Grøntuvalget med rapporten «Grøntsektoren mot 2035» for hele Norge - Rogaland har ambisjoner i tråd med rapporten og planen er klar.


Publisert 22.05.2020

Inn på tunet-tilbod til sårbare barn og ungdom

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestetilboda er retta mot eit breitt spekter av tenesteområde, blant anna barne- og familievern, barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. I samband med Regjeringas tiltak retta mot sårbare barn- og unge, peiker landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Inn på tunet som eit viktig satsingsområde.


Publisert 19.05.2020

Næringsutvikling i distriktskommunar

Ny rapport frå NORCE stadfester at arbeid med næringsutvikling blir prioritert i distriktskommunar, men det er variasjon i innsatsen. Kommunane framhevar at er det viktig med eit tett samarbeid med næringsliv og verkemiddelapparat.