Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.06.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til en spørretime om integreringsloven. Vi oppfordrer deg til å sende inn dine spørsmål på forhånd.


02.05.2024

Nyhetsbrev: Boligsosialt arbeid mai

Les månedens nyhetsbrev fra Statsforvalteren i Nordland om boligsosialt arbeid.


22.03.2024

Bred medvirkning ga kunnskap og tiltak i boligplan

Da Vestvågøy kommune skulle lage en helhetlig plan for boligpolitikk, sørget de for bred medvirkning fra fagfolk og brukergrupper. Det bidro til et større kunnskapsgrunnlag og mange nye tiltak.


08.03.2024

Tett oppfølging av lavinntektsfamilier

NAV Hadsel har ansatt familiekoordinator, som skal gi tett oppfølging av barnefamilier med lavinntekt.Tilbudet som gis er helhetlig og samordnet, der bolig er en viktig faktor. 


05.03.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til spørretime om integreringsloven.


20.02.2024

Velkommen til Nordlandskonferansen 2024 - husk å melde deg på!

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung kommer til Nordlandskonferansen 5. og 6. mars 2024 i Bodø. Hit kommer også mange andre spennende innledere.


12.01.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til årets første spørretime om integreringsloven.


03.01.2024

Vil du lære mer om kommunal planlegging?

Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune inviterer nyvalgte politikere i kommunene og andre som er interessert i kommunalt planverk, til nettseminar om nasjonale forventninger til planlegging i kommunene. 


28.12.2023

Stor økning i antall deltakere på statsborgerseremonier i 2023

I høst arrangerte Statsforvalteren i Nordland seks statsborgerseremonier. Seremoniene ble arrangert på ulike plasser i fylket og 232 nye statsborgere deltok.


12.12.2023

Husbankens samling med eksempler og erfaringer

På Husbankens nettsider kan du la deg inspirere av boligsosialt arbeid i ulike kommuner


Flere nyheter Få nyhetsvarsel