Gravplassmyndighet

Oppdatert 02.04.2024

Statsforvalteren er regional gravplassmyndighet. Oppgavene for hele landet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalterens oppgaver er:

  • saksbehandling etter gravplassloven og gravplassforskriften, som godkjenning av gravplassplaner og lokale vedtekter for gravplasser
  • gi innspill til arealplaner som omfatter gravplassar 
  • klagebehandling
  • veilede lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og gravplassforskriften

Gravplassveilederen er laget for å hjelpe instanser med myndighet innen kremasjon, gravferd og gravplass. 

På nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finner du mer informasjon, nyhetssaker og ressursdokumenter, samt kontaktpersoner for de ulike fagområdene. Vi ber om at telefonhenvendelser rettes til rett kontaktperson, eventuelt til sentralbordet på telefon 33 37 10 00. Alle søknader skal sendes til sfvtpost@statsforvalteren.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.