Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

08.11.2023

Jordmødre i førstelinjetjenesten møter sårbare på boligmarkedet

Førstelinjetjenesten, som for eksempel barnehage, skole og helsestasjon, møter mennesker i alle typer livssituasjoner. De fleste bor godt, men noen lever under dårlige boforhold og enkelte mangler bolig.


25.09.2023

Innbyggerundersøkelse ga god innsikt i boligbehovet framover

Sør-Varanger kommune ønsket mer innsikt i hvilke forventninger innbyggerne har til bosted og hvordan de vil bo når de blir eldre. Løsningen ble en innbyggerundersøkelse rettet mot personer over 55 år.


09.08.2023

Bosetting av flyktninger i Vefsn kommune

I 2022 bosatte Vefsn kommune 119 flyktninger. Av disse var 15 overføringsflyktninger, de øvrige var ukrainske flyktninger.


12.05.2023

Studietur Urbant- og bynært landbruk 2023

Velkommen til studietur om Urbant- og bynært landbruk! Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune ønsker å legge til rette for mer urbant landbruk i Nordland. Vi inviterer derfor gårdbrukere, hobbydyrkere og kommunalt ansatte fra samme kommune til tre inspirerende dager i Oslo-regionen. 


11.05.2023

Dronning Sonja kommer til åpningen av Bodø2024

Hennes Majestet Dronning Sonja kommer til Bodø under åpningen av kulturhovedstadsprosjektet.


17.04.2023

Kongeparets fylkesbesøk i Nordland – informasjon til pressen

Presse som ønsker å dekke Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja sin fylkestur i Nordland 5. – 8. juni må søke om akkreditering hos Statsforvalteren i Nordland innen 31. mai kl. 16.00.


10.03.2023

Ungdom ønsker møteplasser

Ungdom trenger arenaer der de blir hørt, men de trenger også sine egne møteplasser.


04.01.2023

Nå kan du melde deg på Nordlandskonferansen

Beredskap, ung inkludering og samfunnsutvikling i det grønne skiftet er noen av temaene som løftes fram under Nordlandskonferansen i Bodø 8. og 9. februar 2023.


01.07.2022

Lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven fra 1. juli

Fra 1. juli trer en rekke lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Lovendringen handler blant annet om retten som pasienter, brukere og pårørende har til å be om tilsyn.


07.02.2022

Statsforvalter Tom Cato Karlsens tale på samenes nasjonaldag

Statsforvalter Tom Cato Karlsen trakk fram det gode arbeidet som gjøres med samisk språk og kultur under markeringen av samenes nasjonaldag i Bodø. Les hele talen her.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel