Støtte til politiske partier

Oppdatert 14.02.2024

Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om statstilskudd. Det er Statsforvalteren som behandler søknader fra kommune- og fylkespartiene. Dette gjelder også ungdomspartier på fylkesnivå. Også felleslister som består av to eller flere registrerte politiske partier, kan søke om tilskudd.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor for å søke om statstilskudd på vegne av et parti. 

Elektronisk søknadsskjema 

Mer informasjon finner du på nettstedet Partiportalen.

Vis mer

Søknad om statstilskudd til politiske partier (partistøtte)

Registrerte politiske partier kan søke om statstilskudd til drift av partiet. Partiene trenger kun å søke én gang i valgperioden.

Sende papirsøknad samt korrigere partiopplysninger
Ble du stoppet i det elektroniske søknadsskjemaet? Du kan også sende papirsøknad eller e-post til Fylkesmannen i ditt fylke. Bruk også dette skjemaet dersom du ønsker å sende inn nye opplysninger om partilaget eller kontaktperson.

Klage på vedtak om partistøtte - hvor kan jeg klage?
Partilovnemnda er klageinstans. Eventuell klage på vedtak skal sendes til Fylkesmannen i fylket der partiet hører hjemme.

Partilovnemnda har som oppgave å tolke regelverk, fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd samt avgjøre klager om tildeling av statlig støtte.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.