Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.05.2024

Nyhetsbrev: Boligsosialt arbeid mai

Les månedens nyhetsbrev fra Statsforvalteren i Nordland om boligsosialt arbeid.


22.03.2024

Bred medvirkning ga kunnskap og tiltak i boligplan

Da Vestvågøy kommune skulle lage en helhetlig plan for boligpolitikk, sørget de for bred medvirkning fra fagfolk og brukergrupper. Det bidro til et større kunnskapsgrunnlag og mange nye tiltak.


08.03.2024

Tett oppfølging av lavinntektsfamilier

NAV Hadsel har ansatt familiekoordinator, som skal gi tett oppfølging av barnefamilier med lavinntekt.Tilbudet som gis er helhetlig og samordnet, der bolig er en viktig faktor. 


05.03.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til spørretime om integreringsloven.


20.02.2024

Velkommen til Nordlandskonferansen 2024 - husk å melde deg på!

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung kommer til Nordlandskonferansen 5. og 6. mars 2024 i Bodø. Hit kommer også mange andre spennende innledere.


12.01.2024

Spørretime om integreringsloven

Statsforvalteren inviterer til årets første spørretime om integreringsloven.


03.01.2024

Vil du lære mer om kommunal planlegging?

Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune inviterer nyvalgte politikere i kommunene og andre som er interessert i kommunalt planverk, til nettseminar om nasjonale forventninger til planlegging i kommunene. 


28.12.2023

Stor økning i antall deltakere på statsborgerseremonier i 2023

I høst arrangerte Statsforvalteren i Nordland seks statsborgerseremonier. Seremoniene ble arrangert på ulike plasser i fylket og 232 nye statsborgere deltok.


12.12.2023

Husbankens samling med eksempler og erfaringer

På Husbankens nettsider kan du la deg inspirere av boligsosialt arbeid i ulike kommuner


07.12.2023

Bustadskontor i Kinn kommune

Kinn kommune har organisert alle boligsosiale tjenester i en felles enhet – et kommunalt boligkontor. Alle funksjoner, oppgaver og ansvar er dermed samlet på ett sted.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel