Medaljar og ordenar

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 19.12.2022

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.02.2022

Tildelinger av medaljer og ordener

Oversikt over tildelte Kongelige påskjønnelser siste halvdel av 2021 i Nordland.


Publisert 03.06.2021

Ann-Åse Baustad i Brønnøy, tildelt Kongens fortjenstmedalje

Jordmor Ann-Åse Baustad ble 21. mai 2021 tildelt Kongens fortjenstmedalje. Baustad har i mange år vært avdelingsjordmor ved Fødestuen i Brønnøysund. Hun har vist stort engasjement for de gravide og fødende. Ordfører Eilif K. Trælnes sto for utdeling av medalje og diplom.


Publisert 03.06.2021

Harald Anton Nilsen i Steigen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Nilsen har markert seg i Steigen med sin samfunnsinnsats, særlig gjennom sitt frivillige arbeid. 10. mai 2021 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje. Ordfører Aase Refsnes sto for tildeling av medalje og diplom.


Publisert 17.02.2021

Utnevnelse til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt professor emeritus Trond Hans Farner Kverno i Bodø til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 


Publisert 25.11.2019 av Administrator

Kongelige påskjønnelser

Medaljedryss høsten 2019:


Publisert 12.08.2019

Medaljedryss i vår og sommer

Siden mai måned har disse personene fått medalje og diplom.


Publisert 21.12.2018 av Administrator

Bernt Arntsen fra Rødøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Arntsen fikk medaljen for sitt frivillige arbeid i flere foreninger og sitt engasjement innen kultur- og lokalhistorie i kommunen.


Publisert 10.07.2018

Birger Olaf Johan Johannessen fra Lurøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Johannessen fikk medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen.


Publisert 08.03.2018

Harald Brygfjell fra Hemnes kommune har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Harald Brygfjell sin store interesse har vært lokalhistorie på Helgeland og spesielt i Hemnes kommune. 


Publisert 26.02.2018 av Administrator

Trond Rydsaa fra Hemnesberget har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Ildsjel og lege Trond Rydsaa fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for lokalsamfunnet i Hemnes kommune.


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost står adressen nederst på siden.