Medaljar og ordenar

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 22.03.2022

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2015

Kongens fortjenstmedalje er tildelt Johan Borgos

Gjennom en mannsalder har Johan Borgos bidratt med stor faglig tyngde for å gi kunnskap om bosetting, utvikling og mennesker i Vesterålen. Dette har skapt grunnlag for refleksjon og erkjennesle om fortida, samtidig som det gir oss anledning til å trekke linjene fra en svunnen tid til i dag og videre inn i framtida.


Publisert 02.02.2015

Kongens fortjenstmedalje til Anne Birgitte Holm Gundersen

Anne Birgitte Holm Gundersen er fra Bodø og har siden 1986 og til hun ble pensjonert i juli 2014 vært ansatt ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge. De siste 13 årene som leder.


Publisert 12.05.2014

Erik Bugge har fått Kongens fortjenstmedalje

Kulturkjempen Erik Bugge har i 30 år vært daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Nå er han tildelt Kongens fortjenstmedalje.


Publisert 26.03.2014

Kongens fortjenstmedalje

Kongens fortjenstmedalje er tildelt Kristin Lovise Smalås Risan og Lars Jaastad.


Publisert 05.07.2013

Kongens fortjenstmedalje til Leif Adelsten Iversen, Andøy

Ordfører i Andøy kommune overrekker medalje og diplom under ei tilstelning på kommunehuset i dag.


Publisert 19.04.2013

Carnegies Heltefond for Norge

En rekke personer i Nordland ble i februar måned belønnet for redningsdåder fra Heltefondet.

Totalt var det 14 personer fra 9 kommuner i Nordland som enten fikk diplom eller diplom og medalje fra heltefondet.

Fylkesmannen i Nordland har vært i  kontakt med alle. Hver enkelt har fått, eller vil få overrekt sin pris fra ordføreren i den kommunen de bor i.


Publisert 13.03.2013

Kongens fortjenstmedalje til Thor Bergesen, Sandnessjøen

Fjellentusiast Thor Bergesen er tildelt Kongens fortjenstmedalje.


Publisert 23.01.2013

Kongens Fortjenstmedalje til Mikal Urheim, Musken

Mikal Urheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin livslange pionerinnsats for samisk språk, kultur og samfunnsliv i Norge.


Publisert 03.12.2012

Kongens Fortjenstmedalje til Jan Holt, Bodø.

Overlege Jan Holt er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Jan Holt har arbeidet ved barneavdelingen på Nordland Sentralsykehus, senere Nordlandssykehuset, siden 1974 og som overlege siden 1982.


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost står adressen nederst på siden.