Kongens Fortjenstmedalje til Mikal Urheim, Musken

Mikal Urheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin livslange pionerinnsats for samisk språk, kultur og samfunnsliv i Norge.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.01.2013

Hans virke har vært omfattende. Spesielt kan det trekkes fram hans rolle i Norsk Sameråd, hans tidlige initiativ til opprettelsen av Sametinget, innsatsen i det første Samerettsutvalget og arbeidet som ledet til etableringen av Samisk kirkeråd i Den norske kirke.

Også engasjementet for anerkjennelse til de samiske grenselosenes innsats under okkupasjonen fortjener særlig oppmerksomhet.

Mikal Urheim har vært lærer hele sitt yrkesaktive liv, i folkeskole, realskole og ved høgskole, tilsammen ca. 30 år, derav 21 år ved Musken skole.

Tildeling fant sted på en tilstelning 18. januar i Musken, hvor ordfører i Tysfjord overrakte Urheim medalje og diplom.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.