Etterfølgende godkjenning av ekteskap

Oppdatert 02.07.2024

Har du giftet deg i utlandet og ønsker å få registrert ekteskapet? Da tar du direkte kontakt med Skatteetaten. På visse vilkår kan Statsforvalteren godkjenne et utenlandsk ekteskap som ikke anerkjennes i Norge, eller vi kan godkjenne et ekteskap som er inngått her og som viser seg å være ugyldig. Søk om godkjenning hos Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Jeg har giftet meg i Norge, men ekteskapet blir ikke registrert i folkeregisteret

Jeg har giftet meg i utlandet, og har behov for at det anerkjennes i Norge

 

Jeg har giftet meg i Norge, men ekteskapet blir ikke registrert i folkeregisteret

Dette gjelder ekteskap som er inngått i Norge, men som av ulike årsaker er ugyldige. Årsaken kan være at:

 • Vigsleren hadde ikke vigselskompetanse.
 • Det forelå ikke gyldig prøvingsattest fra folkeregisteret på vigselstidspunktet. Det kan være at den ikke var innhentet eller at den var gått ut på dato. En prøvingsattest er gyldig i fire måneder.
 • Brudefolkene møtte ikke personlig til vielsen.
 • Begge brudefolkene hadde ikke avgitt erklæring om at de ønsket å inngå ekteskap med hverandre.
 • Vigsler erklærte ikke brudefolkene for rette ektefolk.
 • Ekteskapet er heller ikke gyldig dersom prest i Den norske kirke ikke fulgte liturgi fastsatt av Kirkemøtet.

Du kan søke om etterfølgende godkjenning av et ugyldig inngått ekteskap. Søknaden bør inneholde:

 • prøvingsattest
 • vigselsattest
 • forklaring fra partene om hvorfor kravet til vigsel ikke ble fulgt
 • forklaring fra partene om hvorfor de mener det foreligger særlige grunner for å godkjenne ekteskapet
 • forklaring av vigsler (den som har viet) hvor det fremgår hvorfor vigsel ble foretatt uten at kravene til vigsel var blitt fulgt.

Send søknaden til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Jeg har giftet meg i utlandet, og har behov for at det anerkjennes i Norge

Dette gjelder ekteskap som er inngått i utlandet, og som sannsynligvis er gyldige i inngåelseslandet, men som ikke anerkjennes i Norge. Årsaken til at ekteskapet ikke anerkjennes i Norge kan være at:

 • ekteskapet ble inngått uten at dere begge var til stede under vigselen
 • en av dere var under 18 år da dere giftet dere
 • en av dere allerede var gift

For at ekteskapet skal godkjennes i Norge må det foreligge sterke grunner. Søknad om anerkjennelse av utenlandsk ekteskap må inneholde:

 • Skriftlig begjæring fra dere begge om at dere ønsker at Statsforvalteren anerkjenner ekteskapet.
 • Vigselsattest i original eller bekreftet kopi. Kopier må være bekreftet av advokat, offentlige kontorer eller profesjonell kopieringstjeneste. Attesten må være bekreftet med apostille, se hvilke land som kan påføre apostillestempel. Kommer attesten fra et annet land, må den legaliseres av Utenriksdepartementet i det landet dere giftet dere i. Deretter må den verifiseres av den norske ambassaden. Vigselsattesten må være oversatt til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter, universitets- eller høyskolelærer eller kommunal tolketjeneste. Det må fremgå av oversettelsen at det er originaldokumentet som har blitt oversatt. Oversettelser foretatt ved, eller bekreftet av, norsk eller utenlandsk utenriksstasjon eller konsulat vil også kunne godtas. Oversettelsen av vigselsattesten må også fremlegges i original eller bekreftet kopi.
 • Fullmakt fra dere begge til å innhente utlendingssaken deres.
 • Kopi av begges pass eller reisedokumenter. Den av dere som bor i Norge må også fremlegge kopi av alle brukte sider i passet/reisedokumentet. Kopiene må være bekreftet av advokat, offentlig tjenestemann eller lignende.

Søknad om etterfølgende anerkjennelse av ekteskap som er inngått i utlandet, og som ikke anerkjennes i Norge skal sendes til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.