Askespredning

Oppdatert 05.01.2024

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden. 

Sted for askespredning

  • Ved spredning i sjøen er det ikke krav om at det skal skje på åpent hav. Askespredning kan tillates også i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann, men området må ha et øde preg. Dersom det er mye fritidstrafikk i området eller det er strender eller mye bebyggelse, vil du normalt ikke få tillatelse. 
  • Når det gjelder spredning på land, er det områdets karakter heller enn antall meter over havet som vektlegges. Askepredning blir tillatt i områder som ikke er bebygd, og der området har et øde preg. Det blir lagt vekt på at asken kan tas opp i naturens kretsløp. 

Slik søker du

Bruk gjerne vårt digitale skjema. Skjemaet er en sikker løsning og krever derfor innlogging via ID-porten. Søknaden behandles av Statsforvalteren i fylket der du ønsker asken spredt.

Du kan selvsagt også søke i form av et vanlig brev. Da sender du søknaden til Statsforvalteren i det fylket der du ønsker asken spredt. For å kunne søke må du ha fylt 15 år. 

Privat gravplass

Det kan bare gis tillatelse til privat gravplass hvis det er særskilt offentlig interesse knyttet til gravstedet, for eksempel hvis gravstedet blir lagt i tilknytning til en institusjon som er etablert med bakgrunn i avdødes liv og virke innen kunstnerisk, vitenskapelig eller annen virksomhet.

Vis mer

Hva en søknad om askespredning må inneholde

Generelt

Søknaden skal stiles til Statsforvalteren i det fylket du ønsker at asken skal spres. Statsforvalteren har som mål å behandle søknaden innen en måned.

Som hovedregel vil askespredning kun tillates på steder med øde preg. Det er i tillegg en forutsetning at asken kan tas opp i naturens kretsløp.

Tidligere krav om at askespredning kun tillates på åpent hav og i høyfjellet, er det nå lempet på. Det er åpnet for at askespredning også kan tillates i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann.

Det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres på havet. Dette kan på mange måter være en hensiktsmessig løsning, og vil likestilles med ”spredning av aske”.

Askespredning på land kan godtas i øde skogsområder og ellers i naturområder med øde preg.

Det gis ikke tillatelse til spredning av aske i eller i nærheten av bebyggelse eller der bebyggelse kan forventes, eller i populære utfartsområder og områder med mye fritidstrafikk, strender mv.

Hvis du søker på egne vegne: 

Du må opplyse hvor du ønsker at handlingen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet.

Det bør helst vedlegges en kartskisse som viser hvor stedet ligger i forhold til eventuell bebyggelse.

Hvis askespredning ønskes på havet, må kartskisse vise avstand til land. Det kan være en fordel at det i søknaden settes opp mer enn ett alternativ, i tilfelle ønsket sted ikke kan godkjennes.

Dersom samboere, ektefeller o.a. søker askespredning i samme søknad, skal søknaden underskrives av begge to.

Hvis du søker på vegne av avdød:

Pårørende, eller den som skal ordne med gravferden, kan søke om å få spre avdødes aske. Det må da godtgjøres at askespredning var avdødes ønske.

Hvis det ikke foreligger en underskrevet erklæring fra avdøde, må de nærmeste pårørende undertegne en erklæring om at dette var avdødes ønske.

Nærmeste pårørende regnes i denne rekkefølge: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Det kreves erklæring fra mer enn én person.

Hvis avdødes ektefelle lever, må denne underskrive både søknaden og nevnte erklæring.

Likestilt med ektefelle er person som levde i ekteskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ønsket sted for hendelsen må også inntas i søknaden.

Det bør helst vedlegges en kartskisse som viser hvor stedet ligger i forhold til eventuell bebyggelse. 

Hvis askespredning ønskes på havet, må kartskisse vise avstand til land. 

Det kan være en fordel at det i søknaden settes opp mer enn ett alternativ, i tilfelle ønsket sted ikke kan godkjennes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.