Offentlighetsloven

Oppdatert 08.04.2024

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentligloven. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokumenter fra statlige virksomheter.

Statsforvalteren veileder og gir råd på offentliglovens område, blant annet overfor kommunene. Ifølge offentligloven er forvaltningens saksdokumenter i prinsippet åpne for innsyn. Loven gjelder også for en del selvstendige rettssubjekter der det offentlige har en vesentlig eierandel, for eksempel energi- og renovasjonsselskaper.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid være skriftlig, og det skal vise til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene. Selv om det er hjemmel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysninger i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalte prinsippet om meroffentlighet. Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. 

Klage på avslag om innsyn

Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Statsforvalteren. Hvis du er nektet innsyn i Statsforvalterens dokumenter, er det ansvarlig fagdepartementet som er klageinstans. En klage etter offentligloven skal sendes til og først behandles av det organet som avslo innsyn.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.04.2020

Innsynsveileder fra KMD

Stort press og mange andre arbeidsoppgaver gjør det krevende å svare på alle innsynsforespørsler om koronakrisen. Nå kommer en veileder som skal gi gode råd for departementene og underliggende organer, skriver Regjeringen.no på sine nettsider.


Publisert 11.03.2013

Sivilombudsmannen gir Fylkesmannen rett

Sivilombudsmannen har kommet til at Fylkesmannens vurdering om at offentlighetsloven gjelder for selskapet Narvikgården AS var korrekt.