Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 24.06.2024

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er 1. mars hvert år. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus behandler alle saker som gjelder samfunn i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og regnskap er 10. april.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer


Ny ordning fra 1. januar 2021

Statsforvalteren i Agder har overtatt ansvaret for registrering og søknad om tilskudd for alle fylkene (unntatt Oslo og Viken). Ny kontaktperson er oppført på denne nettsiden. 

Her finner du Statsforvalteren i Agders nettsider om tros- og livssynssamfunn.

 


 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.06.2021

Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn

Vanligvis blir tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket.


Publisert 19.02.2021

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende krav om statstilskudd

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Statsforvalteren om statstilskudd er 1. mars hvert år.


Publisert 27.01.2021

Ny løsning for tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn må bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at tros- og livssynssamfunn er tidlig ute med å søke rolletilgang.


Publisert 20.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.


Publisert 18.05.2020

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019 vil ikke bli forlenget ytterligere

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020.  Fristen forlenges ikke ytterligere.


Publisert 16.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er normalt 10. april. Denne fristen er nå utsatt.


Publisert 23.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september.


Publisert 05.02.2019

Statstilskudd og tilskudd til private kirkebygg for 2019

Viktig informasjon om statstilskudd og tilskudd til private kirkebygg til tros- og livssynssamfunn.