Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2023
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Betydinga av bustad for barn og unge i låginntektsfamiliar Teams
13. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
13. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Digitalt informasjonsmøte for media Teams - påmelde deltakarar får tilsendt oppkoplingslenkje seinast dagen før
11. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Informasjonsmøte for media Motorhallen, Solheimsgaten 13
11. des 50 Vestland fylkeskommune, Askøy frisklivssentral, Frisklivssentralen i Bergen, Statsforvaltaren Friskliv i Vestland fylke Teams
07. des 49 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane Teams
06. des 49 Statsforvaltaren i Vestland saman med RVTS, KORUS, RKBU og Tannhelsetjenestenestens kompetansesenter  Vestland Første samling i nettverk for førebyggande arbeid mot vald og overgrep mot barn og unge Digitalt på Teams - lenke blir sendt ut seinast dagen før.
november 2023
30. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet Teams
29. nov - 30. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland Kommunane møter staten i Flåm Fretheim Hotel, Flåm
29. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland Samling om integreringslova 29.11.2023 Teams
29. nov 48 Statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland, Husbanken, NAPHA og Kinn kommune Korleis komme i gang med Housings First i eigen kommune? Teams
23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med fleire likestillingssenter Webinar om likestillingsarbeid i kommunane Teams - påmelde deltakarar får tilsendt lenkje
23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker Teams
21. nov 47 Statsforvalteren i Vestland Digital samling - Kartlegging og analyse som grunnlag for utviklingsarbeid Teams
15. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Namsfogden i Bergen Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Clarion Hotel Bergen, Rosenkrantzgaten 8, Bergen
14. nov 46 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Folkehelsenettverket i Vestland - bustad og folkehelse Teams
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvaltaren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet Clarion Hotel Energy, Stavanger
02. nov - 03. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Hardangerfjord Hotel Øystese
oktober 2023
31. okt 44 KORUS Bergen og Statsforvaltaren Digital nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
19. okt 42 Vestland fylkeskommune, ressursgruppa for nettverket og Statsforvaltaren Folkehelsenettverket i Vestland – psykisk helse og livskvalitet Teams
19. okt - 20. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Quality Hotel Sogndal
18. okt - 19. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Quality Hotel Sogndal
18. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
18. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester i Nav Scandic Bergen City
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet og Bu trygt heime – vidareføring og saumlaus overgang Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli
03. okt - 04. okt 40 Statsforvaltaren og arbeidsgruppa Nettverkssamling for ACT- og FACT-team Bergen, Hotel Scandic Ørnen
september 2023
28. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Smittevernkonferanse i Bergen Bergen, Scandic Bergen city hotel
27. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Quality Hotel Sogndal
27. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Smittevernkonferanse på Skei Skei, Thon hotel Jølster
26. sep - 28. sep 39 Statsforvaltaren i Vestland Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland Digitalt
22. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland, Vestland, Nordland og Innlandet, Husbanken, Kinn kommune og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Housing First-konferanse Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 5, 0186 Oslo
21. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester Teams - lenkje blir sendt påmeldte deltakarar
20. sep - 21. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsli
19. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om kvikkleire og dreneringstilskot Teams
19. sep - 20. sep 38 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
18. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvalteren i Trøndelag Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet Teams
14. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland Utsett: Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker Digitalt
14. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Thon Partner Hotel Jølster, Skei i Sunnfjord
13. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
08. sep 36 Utviklingssentralane i Bergen og Askøy, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren Friskliv i Vestland – samling i Bergen Bod 24, Bergen
07. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 6 i serie) Digitalt (Teams)
07. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Grand hotel Terminus i Bergen
06. sep - 07. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Vestland Landbrukskonferansen 2023 Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
06. sep - 07. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin Helse Førde Helse Førde, auditoriet 2. etg
04. sep - 05. sep 36 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
01. sep 35 Statsforvaltaren i Vestland og KORUS Bergen Rådgjevande eining russaker Teams
august 2023
31. aug 35 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om hamnespy/japansk sjøpung Webinar
Dato Arrangement
desember 2023
14. des Betydinga av bustad for barn og unge i låginntektsfamiliar
13. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
13. des Digitalt informasjonsmøte for media
11. des Informasjonsmøte for media
11. des Friskliv i Vestland fylke
07. des Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane
06. des Første samling i nettverk for førebyggande arbeid mot vald og overgrep mot barn og unge
november 2023
30. nov Nettverkssamling for kvalifiseringsprogrammet
29. nov - 30. nov Kommunane møter staten i Flåm
29. nov Samling om integreringslova 29.11.2023
29. nov Korleis komme i gang med Housings First i eigen kommune?
23. nov Webinar om likestillingsarbeid i kommunane
23. nov Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker
21. nov Digital samling - Kartlegging og analyse som grunnlag for utviklingsarbeid
15. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
14. nov Folkehelsenettverket i Vestland - bustad og folkehelse
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet
02. nov - 03. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
oktober 2023
31. okt Digital nettverkssamling for ansvarleg alkoholhandtering
24. okt - 25. okt Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
19. okt Folkehelsenettverket i Vestland – psykisk helse og livskvalitet
19. okt - 20. okt Kurs i offentleg helsearbeid
18. okt - 19. okt Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
18. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
18. okt Første grupperettleiing
04. okt - 05. okt Fagdagar om sosiale tenester i Nav
04. okt - 05. okt Leve heile livet og Bu trygt heime – vidareføring og saumlaus overgang
03. okt - 04. okt Nettverkssamling for ACT- og FACT-team
september 2023
28. sep Smittevernkonferanse i Bergen
27. sep Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
27. sep Smittevernkonferanse på Skei
26. sep - 28. sep Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland
22. sep Housing First-konferanse
21. sep Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester
20. sep - 21. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
19. sep Webinar om kvikkleire og dreneringstilskot
19. sep - 20. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
18. sep Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet
14. sep Utsett: Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker
14. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
13. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
08. sep Friskliv i Vestland – samling i Bergen
07. sep Webinar om rus, psykisk helse, bustad og tenester (nr. 6 i serie)
07. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
06. sep - 07. sep Landbrukskonferansen 2023
06. sep - 07. sep Kurs i akuttmedisin Helse Førde
04. sep - 05. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
01. sep Rådgjevande eining russaker
august 2023
31. aug Webinar om hamnespy/japansk sjøpung