Kurs i sakshandsaming knytt til eigenbetalingssaker

Dato:
23. november 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
sakshandsamarar i kommunen som jobbar med eigenbetaling av helse- og omsorgstenester
Påmeldingsfrist:
17. november 2023 23:59

Kurset gir ei kort innføring i reglane som gjeld ved sakshandsaming av saker knytt til eigenbetaling for helse- og omsorgstenester i og utanfor institusjon.

Publisert 18.09.2023

Denne samlinga er kurset vi hadde sett opp 14. september, men som vi måtte utsette.

Program kjem seinare. Vi legg opp til ei halvdagssamling, og vil legga særleg vekt på tema som går igjen i vår klagesaksbehandling. 

Vi takkar for innspel til tema som vi fekk til kurset vi planla i september. Vi vil prøve å svare desse ut på kurset. 

Oppkoplingslenkje til møtet vert sendt seinast dagen før samlinga.

Ved å melde deg på denne samlinga, godtek du at namn og e-postadresse blir synleg i ein Outlook-invitasjon, og i Teams-møtet. Les meir om personvern og nettryggleik under "Lenkjer". 

Dato:
23. november 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
sakshandsamarar i kommunen som jobbar med eigenbetaling av helse- og omsorgstenester
Påmeldingsfrist:
17. november 2023 23:59