Rovviltnemnda

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion, region 8.


Her finner du informasjon om møter og beslutninger som rovviltnemnda i Troms og Finnmark gjennomfører. Sekretariatet legger ut informasjon på denne siden på vegne av rovviltnemnda.

Rovviltnemnda for region 8

  • Leder, John Roald Karlsen, Fylkestinget – Vara: Cristine B. Killie
  • Nestleder, Karen Anette Anti, Sametinget – Vara: Ann Helen Johansen    
  • Johan Johansen Eira, Sametinget – Vara: Anne May Olli
  • Trine Noodt, Fylkestinget – Vara: Jo Inge Hesjevik
  • Mari Siljebråten, Fylkestinget – Vara: Rikke Håkstad
  • Fred Johnsen, Fylkestinget i Finnmark – Alf Normann Hansen

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er sekretariat for rovviltnemda i region 8.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.11.2022

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 30.11.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø onsdag 30. november. Berammet møtetid er 10.00–15.00. Før møtet er det styringsgruppemøte Næring og rovvilt i Finnmark  kl. 8.00–10.00.


Publisert 27.10.2022

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 27.9.2022.


Publisert 16.09.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte per Teams 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte tirsdag 27. september. Berammet møtetid er 9.00–11.00. Vil du delta?


Publisert 29.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.8.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 25.8.2022.


Publisert 12.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 25.8.2022

Rovvviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø torsdag 25. august. Berammet møtetid er 9.00–15.00. Vil du delta?


Publisert 29.06.2022

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde Teams-møte den 28.6.2022.


Publisert 24.06.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte tirsdag 28.6. 


Publisert 19.05.2022

Protokoll fra møtet på Stabbursnes i Porsanger 30.–31.5.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte på Stabbursnes Naturhus og museum 30.–31.5.2022. Et viktig tema for møtet er videre arbeid med rullering av forvaltningsplan for rovvilt.


Publisert 29.04.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 4.5.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte onsdag 4. mai. Tema for møtet er videre arbeid med rullering av forvaltningsplan for rovvilt. 


Publisert 26.04.2022

Protokoll fra møtet i rovviltnemda for region 8 den 2.3.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Tromsø den 2.3.2022.


Kontaktpersoner

Leder for rovviltnemnda
John Roald Karlsen
john.karlsen@tffk.no
Tlf: 952 05 542

Sekretariat hos Statsforvalteren
Andreas Vikan Røsæg
fmtravr@statsforvalteren.no
Tlf: 77 64 21 17

Møtedokumenter

2022
Protokoll fra møtet den 27.9.2022
Saker for møtet den 27.9.2022

Protokoll fra møtet den 25.8.2022
Saker for møtet den 25.8.2022

Protokoll fra møtet den 28.6.2022
Saker for møtet den 28.6.2022

Protokoll fra møtet den 30.–31.5.2022
Saker for møtet den 30.–31.5.2022

Protokoll fra møtet den 4.5.2022
Saker for møtet den 4.5.2022

Protokoll fra møtet den 2.3.2022
Saker for møtet den 2.3.2022

2021

Protokoll fra møtet den 14.10.2021
Saker for møtet den 14.10.2021

Protokoll fra møtet den 2.9.2021
Saker for møtet den 2.9.2021

Protokoll fra møtet den 21.5.2021
Saker for møtet den 21.5.2021

Protokoll fra møtet den 25.3.2021
Saker for møtet den 25.3.2021

Protokoll fra møtet den 3.3.2021
Saker for møtet den 3.3.2021

Protokoll fra møtet den 10.2.2021
Saker for møtet den 10.2.2021

Referat fra møtet den 26.1.2021

Protokoll fra møtet den 21.1.2021
Saker for møtet den 21.1.2021


2020

Protokoll fra møtet den 26.3.2020
Saker for møtet den 26.3.2020

Protokoll fra møtet den 10.6.2020
Saker for møtet den 10.6.2020

Protokoll fra møtet den 1.7.2020
Saker for møtet den 1.7.2020

Protokoll fra møtet aug. 2020
Saker for møtet aug. 2020

Protokoll fra møtet den 23.9.2020
Saker for møtet den 23.9.2020


2019

Protokoll fra møtet den 13.5.2019
Saker for møtet den 13.5.2019

Protokoll fra møtet den 7.5.2019
Saker for møtet den 7.5.2019

Protokoll fra møtet 28.3.- og 29.3.2019
Saker for møtet 28.3.- og 29.3.2019

Protokoll fra møtet den 7.3.2019
Saker for møtet den 7.3.2019

Protokoll fra møtet jan. 2019
Saker for e-postmøte jan. 2019

2018

Protokoll fra møtet 12.10.2018
Saker for møte den 12.10.2018

Protokoll fra møtet sept. 2018
Saker for e-postmøte sept. 2018

Protokoll fra møtet juli 2018
Saker for e-postmøte juli 2018

Protokoll fra møtet 29.5.2018
Saker for møte den 29.5.2018

Protokoll fra møtet 12.4.2018
Saker for møte den 12.4.2018

Protokoll 28.2.- og 1.3.2018
Saker for møte 28.2- og 1.3.2018

Protokoll fra møtet 9.1.2018
Saker for møte den 9.1.2018


2017 


Protokoll fra møtet 12.10.2017
Saker for møte den 12.10.2017

Møte 4/2017

Møte 3/2017

Møte 2/2017

Møte 1/2017


2016

 

Møte 5/2016

Møte 4/2016

Møte 3/2016

Møte 2/2016

Møte 1/2016


2015

 

Møte 4/2015

Møte 3/2015

Møte 2/2015

Møte 1/2015


2014

 

Møte 5/2014

Møte 4/2014

Møte 3/2014

Møte 2/2014

Møte 1/2014


2013 

 

Møte 4/2013

Møte 3/2013

Møte 2/2013

Møte 1/2013