Rovviltnemnda

Jerv
Jerven er én av rovviltartene som forvaltes i region 8. Foto: Thor Østbye.

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion, region 8.


 

Her finner du informasjon om møter og beslutninger som rovviltnemnda i Troms og Finnmark gjennomfører. Sekretariatet legger ut informasjon på denne siden på vegne av rovviltnemnda.

Rovviltnemnda for region 8

  • Leder, Marlene B. Bråthen, Troms fylkesting – Vara: Bjarne L. L. Rohde
  • Nestleder, Johan Johansen Eira, Sametinget – Vara: Anne May Olli 
  • Trine Noodt, medlem, Finnmark fylkesting – Vara: Jo Inge Hesjevik
  • Halgeir Strifeldt, medlem, Finnmark fylkesting – Vara: Linda B. Randal
  • Karen Anette Anti, Sametinget – Vara: Øystein Fossmo
  • Benjamin N. Furuly, Troms fylkesting – Vara: Kristina Torbergsen

 

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er sekretariat for rovviltnemda i region 8.

 

 


Publisert 09.04.2024

Rovviltnemnda skal ha Teams-møte mandag 15.4.2024

Rovviltnemnda skal ha Teams-møte mandag 15.4.2024. Møtet er åpent for de som ønsker å delta. Berammet møtetid er 12.00–15.00.


Publisert 14.02.2024 av andreas.rosag

Rovviltnemnda skal ha møte i Alta den 5. mars

Rovviltnemnda skal ha møte på Thon hotel Alta den 5. mars. Møtet er åpent for de som ønsker å delta. Berammet møtetid er 09.00–15.00.


Publisert 22.12.2023 av Andreas Vikan Røsæg

Høring – forvaltningsplan for rovvilt i region 8

Rovviltnemnda i Troms- og Finnmark sender med dette forslaget til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 8 ut på høring. Høringsfristen er 14. februar 2024.


Publisert 23.11.2022

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 30.11.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø onsdag 30. november. Berammet møtetid er 10.00–15.00. Før møtet er det styringsgruppemøte Næring og rovvilt i Finnmark  kl. 8.00–10.00.


Publisert 27.10.2022

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 27.9.2022.


Publisert 16.09.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte per Teams 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte tirsdag 27. september. Berammet møtetid er 9.00–11.00. Vil du delta?


Publisert 29.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.8.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte den 25.8.2022.


Publisert 12.08.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 25.8.2022

Rovvviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø torsdag 25. august. Berammet møtetid er 9.00–15.00. Vil du delta?


Publisert 29.06.2022

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 hadde Teams-møte den 28.6.2022.


Publisert 24.06.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda skal ha møte per Teams den 28.6.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teamsmøte tirsdag 28.6. 


Kontaktpersoner

Leder for rovviltnemnda
Marlene B. Bråthen
marlene.braathen@tromsfylke.no 
Tlf: 994 57 475

Sekretariat hos Statsforvalteren
Andreas Vikan Røsæg
andreas.rosag@statsforvalteren.no 
Tlf: 77 64 21 17

Møtedokumenter

2024
Protokoll fra møtet den 11.6.2024
Saker for møtet den 11.6.2024

Protokoll fra møtet den 30.5.2024
Saker for møtet den 30.5.2024

Protokoll fra møtet den 16.5.2024
Saker for møtet den 16.5.2024

Protokoll fra møtet den 15.4.2024
Saker for møtet den 15.4.2024

Protokoll fra møtet den 5.3.2024
Saker for møtet den 5.3.2024

2023
Protokoll fra møtet den 15.12.2023
Saker for møtet den 15.12.2023

Notat fra møtet den 13.10.2023
Saker for møtet den 13.10.2023

Protokoll fra møtet den 12.9.2023
Saker for møtet den 12.9.2023

Protokoll fra møtet den 23.8.2023
Saker for møtet den 23.8.2023

Protokoll fra møtet den 21.6.2023
Saker for møtet den 21.6.2023

Protokoll fra møtet den 31.5.2023
Saker for møtet den 31.5.2023

Protokoll fra møtet den 11.5.2023
Saker for møtet den 11.5.2023

Protokoll fra møtet den 13.4.2023
Saker for møtet den 13.4.2023

Protokoll fra møtet den 3.3.2023
Saker for møtet den 3.3.2023


2022
Protokoll fra møtet den 30.11.2022
Saker for møtet den 30.11.2022

Protokoll fra møtet den 27.9.2022
Saker for møtet den 27.9.2022

Protokoll fra møtet den 25.8.2022
Saker for møtet den 25.8.2022

Protokoll fra møtet den 28.6.2022
Saker for møtet den 28.6.2022

Protokoll fra møtet den 30.–31.5.2022
Saker for møtet den 30.–31.5.2022

Protokoll fra møtet den 4.5.2022
Saker for møtet den 4.5.2022

Protokoll fra møtet den 2.3.2022
Saker for møtet den 2.3.2022


2021

Protokoll fra møtet den 14.10.2021
Saker for møtet den 14.10.2021

Protokoll fra møtet den 2.9.2021
Saker for møtet den 2.9.2021

Protokoll fra møtet den 21.5.2021
Saker for møtet den 21.5.2021

Protokoll fra møtet den 25.3.2021
Saker for møtet den 25.3.2021

Protokoll fra møtet den 3.3.2021
Saker for møtet den 3.3.2021

Protokoll fra møtet den 10.2.2021
Saker for møtet den 10.2.2021

Referat fra møtet den 26.1.2021

Protokoll fra møtet den 21.1.2021
Saker for møtet den 21.1.2021


2020

Protokoll fra møtet den 26.3.2020
Saker for møtet den 26.3.2020

Protokoll fra møtet den 10.6.2020
Saker for møtet den 10.6.2020

Protokoll fra møtet den 1.7.2020
Saker for møtet den 1.7.2020

Protokoll fra møtet aug. 2020
Saker for møtet aug. 2020

Protokoll fra møtet den 23.9.2020
Saker for møtet den 23.9.2020


2019

Protokoll fra møtet den 13.5.2019
Saker for møtet den 13.5.2019

Protokoll fra møtet den 7.5.2019
Saker for møtet den 7.5.2019

Protokoll fra møtet 28.3.- og 29.3.2019
Saker for møtet 28.3.- og 29.3.2019

Protokoll fra møtet den 7.3.2019
Saker for møtet den 7.3.2019

Protokoll fra møtet jan. 2019
Saker for e-postmøte jan. 2019


2018

Protokoll fra møtet 12.10.2018
Saker for møte den 12.10.2018

Protokoll fra møtet sept. 2018
Saker for e-postmøte sept. 2018

Protokoll fra møtet juli 2018
Saker for e-postmøte juli 2018

Protokoll fra møtet 29.5.2018
Saker for møte den 29.5.2018

Protokoll fra møtet 12.4.2018
Saker for møte den 12.4.2018

Protokoll 28.2.- og 1.3.2018
Saker for møte 28.2- og 1.3.2018

Protokoll fra møtet 9.1.2018
Saker for møte den 9.1.2018


2017 


Protokoll fra møtet 12.10.2017
Saker for møte den 12.10.2017

Protokoll fra møtet den 1.6.2017
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 1.6.2017 

Protokoll fra møtet den 17.3.2017
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 17.3.2017

Protokoll fra møtet den 14.2.2017
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 14.2.2017

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 27.1.2017
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 27.1.2017


2016

Protokoll fra møtet den 22.11.2016
Saklister og saksfremstillinger for møte den 22.11.2016

Protokoll fra møtet den 14.10.2016
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 14.10.2016

Protokoll fra møtet den 2.6.2016
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 2.6.2016

Protokoll fra møtet den 11.03.2016
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 11.3.2016 

Protokoll fra møtet den 22.1.2016
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 22.1.2016


2015

Protokoll fra møtet den 22.10.2015
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 22.10.2015

Protokoll fra møtet den 9.6.2015
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 9.6.2015

Protokoll fra møtet den 27.3.2015

Protokoll fra møtet den 21.1.2015
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 21.1.2015


2014

Protokoll fra møte den 23.10.2014
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 23.10.2014

Protokoll fra møte den 26.6.2014
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 26.6.2014

Protokoll fra møte den 27.5.2014
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 27.5.2014

Protokoll fra møte den 21.3.2014
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 21.3.2014

Protokoll fra møte den 9.1.2014
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 9.1.2014


2013 

Protokoll fra møtet den 18.12.2013.
Sakliste og saksfremstilling for møte den 18.12.2013

Protokoll fra møte den 10.10.2013
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 10.10.2013

Protokoll fra møte den 8.8.2013
Sakliste og saksfremstillinger for møte den 8.8.2013

Protokoll fra møte den 22.5.2013