Rovviltnemnda

Rovviltnemnda i Troms og Finnmark har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion, region 8.


Her finner du informasjon om møter og beslutninger som rovviltnemnda i Troms og Finnmark gjennomfører. Sekretariatet legger ut informasjon på denne siden på vegne av rovviltnemnda.

Rovviltnemnda for region 8

  • Leder, John Roald Karlsen, Fylkestinget – Vara: Cristine B. Killie
  • Nestleder, Karen Anette Anti, Sametinget – Vara: Ann Helen Johansen    
  • Johan Johansen Eira, Sametinget – Vara: Anne May Olli
  • Trine Noodt, Fylkestinget – Vara: Jo Inge Hesjevik
  • Mari Siljebråten, Fylkestinget – Vara: Rikke Håkstad
  • Fred Johnsen, Fylkestinget i Finnmark – Alf Normann Hansen

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet og Sametinget. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er sekretariat for rovviltnemda i region 8.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.11.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 14.10.2021

Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Tromsø den 14.10.2021.


Publisert 12.10.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 14. oktober. Berammet møtetid er 10.00–15.00.


Publisert 07.10.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021

Rovviltnemnda for region 8 hadde Teams-møte den 2.9.2021. 


Publisert 23.08.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Møte i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte den 2.9.2021. Vil du delta?


Publisert 05.05.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Protokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda den 21.5.2021

Det var planlagt et Teams-rovviltnemndsmøtet den 6. mai, dette møtet ble utsatt til fredag 21. mai. Noen viktige saker på møtet var prosjektbeskrivelse for rullering av nemnda sin forvaltningsplan for rovvilt, kvote for lisensfelling jerv samt anbefale kvote for lisensfelling bjørn. 


Publisert 18.03.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Møte i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte den 25.3.2021. Vil du delta?


Publisert 25.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Møte i rovviltnemnda for region 8 den 3.3.2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte den 3.3.2021. Vil du delta?


Publisert 01.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemndas møte med klima- og miljøministeren og landbruks - og matministeren

Rovviltnemnda for region 8 har vært på digitalt opplæringsmøte og styrings- og dialogmøte for rovviltnemndene i Norge. Her kan du se opptak av disse digitale møtene.


Publisert 15.03.2019

Forum for beitenæring og rovviltforvaltning hadde godt oppmøte

Forum for beitenæring og rovviltforvaltning er en ny post i rovviltnemndas marsmøte, som i år var 28.3.- og 29.3.  


Kontaktpersoner

Leder for rovviltnemnda
John Roald Karlsen
john.karlsen@tffk.no
Tlf: 952 05 542

Sekretariat hos Statsforvalteren
Andreas Vikan Røsæg
fmtravr@statsforvalteren.no
Tlf: 77 64 21 17

Møtedokumenter

2022
Protokoll fra møtet den 27.9.2022
Saker for møtet den 27.9.2022

Protokoll fra møtet den 25.8.2022
Saker for møtet den 25.8.2022

Protokoll fra møtet den 28.6.2022
Saker for møtet den 28.6.2022

Protokoll fra møtet den 30.–31.5.2022
Saker for møtet den 30.–31.5.2022

Protokoll fra møtet den 4.5.2022
Saker for møtet den 4.5.2022

Protokoll fra møtet den 2.3.2022
Saker for møtet den 2.3.2022

2021

Protokoll fra møtet den 14.10.2021
Saker for møtet den 14.10.2021

Protokoll fra møtet den 2.9.2021
Saker for møtet den 2.9.2021

Protokoll fra møtet den 21.5.2021
Saker for møtet den 21.5.2021

Protokoll fra møtet den 25.3.2021
Saker for møtet den 25.3.2021

Protokoll fra møtet den 3.3.2021
Saker for møtet den 3.3.2021

Protokoll fra møtet den 10.2.2021
Saker for møtet den 10.2.2021

Referat fra møtet den 26.1.2021

Protokoll fra møtet den 21.1.2021
Saker for møtet den 21.1.2021


2020

Protokoll fra møtet den 26.3.2020
Saker for møtet den 26.3.2020

Protokoll fra møtet den 10.6.2020
Saker for møtet den 10.6.2020

Protokoll fra møtet den 1.7.2020
Saker for møtet den 1.7.2020

Protokoll fra møtet aug. 2020
Saker for møtet aug. 2020

Protokoll fra møtet den 23.9.2020
Saker for møtet den 23.9.2020


2019

Protokoll fra møtet den 13.5.2019
Saker for møtet den 13.5.2019

Protokoll fra møtet den 7.5.2019
Saker for møtet den 7.5.2019

Protokoll fra møtet 28.3.- og 29.3.2019
Saker for møtet 28.3.- og 29.3.2019

Protokoll fra møtet den 7.3.2019
Saker for møtet den 7.3.2019

Protokoll fra møtet jan. 2019
Saker for e-postmøte jan. 2019

2018

Protokoll fra møtet 12.10.2018
Saker for møte den 12.10.2018

Protokoll fra møtet sept. 2018
Saker for e-postmøte sept. 2018

Protokoll fra møtet juli 2018
Saker for e-postmøte juli 2018

Protokoll fra møtet 29.5.2018
Saker for møte den 29.5.2018

Protokoll fra møtet 12.4.2018
Saker for møte den 12.4.2018

Protokoll 28.2.- og 1.3.2018
Saker for møte 28.2- og 1.3.2018

Protokoll fra møtet 9.1.2018
Saker for møte den 9.1.2018


2017 


Protokoll fra møtet 12.10.2017
Saker for møte den 12.10.2017

Møte 4/2017

Møte 3/2017

Møte 2/2017

Møte 1/2017


2016

 

Møte 5/2016

Møte 4/2016

Møte 3/2016

Møte 2/2016

Møte 1/2016


2015

 

Møte 4/2015

Møte 3/2015

Møte 2/2015

Møte 1/2015


2014

 

Møte 5/2014

Møte 4/2014

Møte 3/2014

Møte 2/2014

Møte 1/2014


2013 

 

Møte 4/2013

Møte 3/2013

Møte 2/2013

Møte 1/2013