Rovvilt

Foto: Thor Østbye.
Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 05.10.2022 av Administrator, Sist endret 05.10.2022

Søk rovvilterstatning for sau innen 1. november

Skal du søke om rovvilterstatning, er det viktig du sender inn besetningsdata.


Publisert 07.07.2022

Gir fellingstillatelse på bjørn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse på én bjørn i Tana. Bjørnen har drept og skadet sau i en og samme besetning i et beiteområde sør for Sirbmá. 


Publisert 04.03.2022

Vil du jobbe for både gaupe og kalv?

Nå har du muligheten til å bidra til forvaltningen av jerv, gaupe, bjørn og kongeørn i Troms og Finnmark. 

 


Publisert 10.02.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 2. mars 2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 2. mars. Berammet møtetid er 08.30–15.30.

Sakliste og saksfremstillinger for møtet finner du her


Publisert 13.01.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Utsatt søknadsfrist for FKT – rovvilt

I Troms og Finnmark er fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak utsatt til 1. februar.


Publisert 27.09.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 14. oktober. Berammet møtetid er 10.00–15.00. 


Publisert 03.09.2021

42 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Kvoten for lisensfelling er 12 jerv i Troms og 30 jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september til 15. februar. 


Publisert 25.06.2021

Hva skjer når rovdyr tar sau og rein?

Over 20 sauer er tatt av bjørn i Indre Troms, og i Finnmark jager bjørnen rein. Men hva skjer når bjørnen truer dyrene på beite?


Publisert 05.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Skuddpremie trenger godkjenning

Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette. 


Publisert 04.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr.


Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling 

Troms og Finnmark kvotetelefon: 40 40 85 60

Beredskapstelefon rovvilt fra 1. juni - 28. august, og helg i uke 39 og 40: 48 19 74 72

Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.