Rovvilt

Kongeørn
Kongeørn i aksjon. Foto: Thor Østbye.
Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 15.05.2024

Nå kan du søke rovvilterstatning

Fristen for å søke rovvilterstatning for tap av rein er 31. mai. Nå er søknadsskjemaet tilgjengelig!


Publisert 22.02.2024

Årets kvotejakt på gaupe er over

Alle dyr på årets gaupekvote er nå tatt ut, og jakta er derfor over.


Publisert 17.01.2024, Sist endret 01.02.2024

Kvotejakt på gaupe 2024

Rovviltregion 8, Troms og Finnmark, er tildelt en kvote på totalt fem gauper, med en hunndyrkvote på to voksne dyr.


Publisert 11.01.2024, Sist endret 11.01.2024

Søk om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak for 2024

Fristen for å søke om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak forlenges til 1. februar. Det betyr at du må sende søknad i Elektronisk søknadssenter (ESS) senest 1. februar.

Se samisk oversettelse nederst i artikkelen.

Sámegillii jorgaluvvon vuolimuččas.


Publisert 30.10.2023 av Administrator, Sist endret 30.10.2023

Søk rovvilterstatning for sau innen 1. november

Fristen for å søke rovvilterstatning er onsdag 1. november. 
Det er viktig du sender inn besetningsdata.


Publisert 15.09.2023

Forsinket behandling av erstatning av rein

På grunn av lav bemanning og sykdomsfravær er vi dessverre forsinket med erstatningsbehandlingen i år.


Publisert 15.08.2023

Lisensjakt på jerv og bjørn i 2023/2024

I mai vedtok Rovviltnemnda i region 8 at det blir lisensfelling på jerv og bjørn i Troms og Finnmark fra august 2023.


Publisert 28.07.2023

Stanser bjørnejakt i Neiden - ny jakt i Nesseby

Statsforvalteren i Troms og Finnmark stanser bjørnejakta i Neiden med umiddelbar virkning. Årsaken er at bjørnen kan være en binne med unger.


Publisert 26.07.2023

Fellingstillatelse på bjørn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Neiden i Sør-Varanger.  Bakgrunnen er at sau er tatt av bjørn, og potensiale for mer skade er svært stort.  


Publisert 01.06.2023

Fellingstillatelse på kongeørn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle en ung kongeørn i Hjerttind reinbeitedistrikt. Bakgrunnen er store tap av reinkalver i et geografisk avgrenset område.


Dokumenter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget et klageskjema som du kan bruke hvis du ønsker å klage på et vedtak. Du laster det ned og følger instruksene i skjemaet.

Klageskjema_SF Troms og Finnmark.docx

Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling
Troms og Finnmark kvotetelefon:
40 40 85 60

Beredskapstelefon rovvilt
(kl. 1530-2200, helg 0800-2200)
1. juni - 10. september: 48 19 74 72

Telefon rovvilt
Ordinær arbeidstid (man-fre):
78 95 03 00

Akutt rovvilt utenfor ordinær arbeidstid
og beredskapsperiode

Miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason: 77 64 22 03/416 08 772

Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt
Besvares mellom 06.00-22.00:
97 78 70 00

Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.