Rovvilt

Kongeørn
Kongeørn i aksjon. Foto: Thor Østbye.
Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 16.01.2023

Rovvilterstatning for sau i 2022 oppsummert

I 2022 var det registrert lavere tap av sau til bjørn, og litt høyere tap til gaupe og kongeørn.


Publisert 06.01.2023

Søk om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) for 2023

Fristen for å søke om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak forlenges til 1. februar. Det betyr at du må sende søknad i Elektronisk søknadssenter (ESS) senest 1. februar.

Se samisk oversettelse nederst i artikkelen.

Sámegillii jorgaluvvon vuolimuččas.


Publisert 05.10.2022 av Administrator, Sist endret 05.10.2022

Søk rovvilterstatning for sau innen 1. november

Skal du søke om rovvilterstatning, er det viktig du sender inn besetningsdata.


Publisert 07.07.2022

Gir fellingstillatelse på bjørn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt fellingstillatelse på én bjørn i Tana. Bjørnen har drept og skadet sau i en og samme besetning i et beiteområde sør for Sirbmá. 


Publisert 10.02.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 2. mars 2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 2. mars. Berammet møtetid er 08.30–15.30.

Sakliste og saksfremstillinger for møtet finner du her


Publisert 27.09.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 14. oktober. Berammet møtetid er 10.00–15.00. 


Publisert 03.09.2021

42 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Kvoten for lisensfelling er 12 jerv i Troms og 30 jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september til 15. februar. 


Publisert 25.06.2021

Hva skjer når rovdyr tar sau og rein?

Over 20 sauer er tatt av bjørn i Indre Troms, og i Finnmark jager bjørnen rein. Men hva skjer når bjørnen truer dyrene på beite?


Publisert 05.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Skuddpremie trenger godkjenning

Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette. 


Publisert 04.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr.


Dokumenter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget et klageskjema som du kan bruke hvis du ønsker å klage på et vedtak. Du laster det ned og følger instruksene i skjemaet.

Klageskjema_SF Troms og Finnmark.docx

Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling
Troms og Finnmark kvotetelefon:
40 40 85 60

Beredskapstelefon rovvilt
Fra 1. juni - 28. august, og helg i uke 39 og 40: 48 19 74 72

Telefon rovvilt
Ordinær arbeidstid (man-fre):
78 95 03 00

Akutt rovvilt utenfor ordinær arbeidstid
og bereskapsperiode 1. juni - 28. august

Miljødirektør, Lisa Bjørnsdatter Helgason: 77 64 22 03

Miljødirektoratets vakttelefon for rovvilt
Besvares mellom 06.00-22.00:
97 78 70 00

Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.