Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling 

Troms og Finnmark kvotetelefon: 40 40 85 60

Beredskapstelefon rovvilt fra 1. juni - 15. september: 48 19 74 72


Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.


Forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe

Kart med høy oppløsning

Kart: Bjørn, jerv og gaupe samlet (høy oppløsning)

Kart: Bjørn (høy oppløsning)

Kart: Jerv (høy oppløsning)

Kart: Gaupe (høy oppløsning)


Interaktivt kart

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)


Nyheter om rovvilt


Publisert 27.09.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021

Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte i Tromsø den 14. oktober. Berammet møtetid er 10.00–15.00. 


Publisert 03.09.2021

42 jerv kan felles i Troms og Finnmark

Kvoten for lisensfelling er 12 jerv i Troms og 30 jerv i Finnmark. Lisensfellingsperioden for jerv er 10. september til 15. februar. 


Publisert 25.06.2021

Hva skjer når rovdyr tar sau og rein?

Over 20 sauer er tatt av bjørn i Indre Troms, og i Finnmark jager bjørnen rein. Men hva skjer når bjørnen truer dyrene på beite?


Publisert 05.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Skuddpremie trenger godkjenning

Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette. 


Publisert 04.02.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området i Troms og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr.


Publisert 07.01.2021 av Andreas Vikan Røsæg

Utsatt søknadsfrist for FKT – rovvilt

I Troms og Finnmark er fristen for å søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak utsatt til 1. februar.


Publisert 04.01.2021

Fortsatt lisensfelling av jerv i A-området i Troms

Lisensfellingskvoten for jerv i A-området ble fylt. Nå har Miljødirektoratet fattet nytt vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i A-området og samarbeidsområdet med Nordland. Kvoten er tre jerv, hvorav maksimalt to hunndyr. Les bakgrunn og vedtak her.


Publisert 15.10.2020

Forsinkelse i behandling av erstatning for rein av fredet rovvilt 2019/2020

Statsforvalteren er begynt med behandlingen av erstatning for rein drept av fredet rovvilt for reindriftsåret 2019 / 2020, men er forsinket. Forventet utbetaling rundt 1. november. 


Publisert 08.10.2020

Søk rovvilterstatning for sau innen 1. november

Skal du søke om rovvilterstatning, må du søke senest 1. november. Det er viktig du sender inn besetningsdata.


Publisert 02.10.2020

Vedtak om erstatning for rein sendes ut fortløpende

Fylkesmannen har begynt å behandle søknader om erstatning for rein drept av fredet rovvilt reindriftsåret 2019/2020.