Lisensjakt på jerv og bjørn i 2023/2024

Bjørn
Nytt av året er at det blir lisensfelling på bjørn i utvalgte områder i Finnmark. Foto: Thor Østbye.

I mai vedtok Rovviltnemnda i region 8 at det blir lisensfelling på jerv og bjørn i Troms og Finnmark fra august 2023.

Publisert 15.08.2023

Jerv

Perioden for lisensfelling er 20. august 2023 til 15. februar 2024. Kvota for lisensfelling av jerv er satt til 37 jerv, hvorav 25 jerv kan tas ut i Finnmark og 12 jerv i Troms inkl. samarbeidsområdet med Nordland.

Bjørn

Perioden for lisensfelling er 21. august 2023 til 15. oktober 2023. Kvota for lisensfelling av bjørn er satt til 3 bjørner. Det er kun åpnet for felling i B-områdene i Finnmark. Det er ikke åpnet for lisensfelling i Troms.

Bakgrunnen for at det er åpnet opp for lisensfelling på bjørn er at det i 2022 var registrert 10 ynglinger av bjørn i Norge (rundet opp fra 9,5). Dermed kan rovviltnemnda i den enkelte region fatte vedtak om lisensfelling.

Kart over forvaltningsområdet (A-området) finner dere her: Rovbase.no (velg "Kartlag" på høyre side og kryss av for ønsket dyr)

Se ellers flere detaljer i vedtaksbrevene under "Dokumenter". Vi anbefaler ellers å ringe kvotetelefonen vår for mer informasjon om kvoter mv.

Om du ikke får svar på det du lurer på, kan du ta også ta kontakt med oss direkte.

Kvotetelefon Troms og Finnmark

Tlf: 404 08 560