Nå kan du søke rovvilterstatning

Fristen for å søke rovvilterstatning for tap av rein er 31. mai. Nå er søknadsskjemaet tilgjengelig!

Publisert 15.05.2024

Søknad om erstatning for tap av tamrein skal i år gjøres elektronisk, direkte på søknadsskjemaet til Miljødirektoratet.

Har du spørsmål om utfylling av skjema, så kan du ta kontakt med Miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det enkleste er dersom du bruker epost.