Årets kvotejakt på gaupe er over

Alle dyr på årets gaupekvote er nå tatt ut, og jakta er derfor over.

Publisert 22.02.2024

Det ble skutt i alt fem dyr. Dette var innenfor de rammene som ble satt av Miljødirektoratet.

Sjekk den åpne Rovbasen for mer informasjon. Du velger Gaupe > Observasjon av rovdyr > Dødt rovdyr observert. Det kan ta litt tid før du finner informasjon om alle dyrene der, dette er fordi vi må registrere kjønn, alder, vekt o.l. først.