Byggegrenser i plan er absolutte

Kommunal- og distriktsdepartementet har nylig publisert to tolkningsuttalelser om byggegrenser. I uttalelsene legger departementet til grunn at byggegrenser fastsatt i plan angir yttergrensen for hvor et tiltak omfattet av pbl. § 1-6 kan plasseres. Statsforvalteren vil følge opp departementets forståelse.  

Publisert 08.04.2024

Et aktuelt spørsmål har lenge vært hvordan byggegrenser i plan skal tolkes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere lagt til grunn at «der plan ikke uttrykkelig gir nærmere regler om byggegrensen (eller byggelinjen), er det de overordnede generelle reglene i pbl. § 29-4 med utfyllende regler i TEK10 § 6-3 med tilhørende veiledning som gjelder», se uttalelse med referanse 2015-4556-2. Statsforvalteren har fulgt denne linjen i vår praksis. Blant annet har vi tidligere lagt til grunn at utspring på mindre enn én meter utenfor regulert byggegrense mot sjø ikke er i strid med byggegrensen, så lenge bygningens fasadeliv er på rett side av grensen, se TEK17 § 6-3. 

I to nylig publiserte tolkningsuttalelser har imidlertid Kommunal- og distriktsdepartementet gått bort fra ovennevnte forståelse, se lenker i høyremargen. Departementet legger i de nye uttalelsene til grunn at regulerte byggegrenser i utgangspunktet «angir yttergrensen for hvor et tiltak omfattet av § 1-6 kan plasseres», se tolkningsuttalelse med referanse 21/3893-3. Skal dette utgangspunktet fravikes, må det fremgå av planen. Statsforvalteren vil fremover følge opp den nye linjen fra departementet.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.