Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

23.11.2022

Nasjonal tilsynsaksjon av kunstgrasbanar – alle ni kontrollar avdekka avvik

I 2022 deltok vi i ein landsomfattande tilsynsaksjon om handtering av plastholdig laust fyllmateriale på idrettsbanar. Vi gjennomførte ni tilsyn i mai-juni 2022, og avdekka avvik ved alle tilsyna.


23.11.2022

Høring - Gudbrandsdal Slakteri AS

Gudbrandsdal Slakteri AS søker om å tillatelse etter forurensningsloven. Det planlegges å etablere et nytt slakteri på gårds- og bruksnummer 315 og 152 i Sel kommune.

 


11.11.2022

Bevaring av verdifull natur - Utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark?

Statsforvalteren i Innlandet fikk i november 2021 oppdrag fra Miljødirektoratet å vurdere utvidelser av flere nasjonalparker i Innlandet. En av disse var å utrede mulighetene for utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. Statsforvalteren har nå levert sin foreløpige innstilling til de seks kommunene Vang, Øystre Slidre, Vågå, Lom, Nord-Fron og Sel.


11.11.2022

Webinar om naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinar om naturrestaurering.

Målgruppe er politisk og administrativt nivå i kommunene.


10.11.2022

Offentlige anskaffelser som klimatiltak

Samarbeid, kunnskap og innovasjon må til for å skape grønnere innkjøp og et grønnere Innlandet. Dette var i fokus på klimakonferansen InnSats 2022.


03.11.2022

Webinar om grunnforurensning

Vi ønsker på nytt velkommen til webinar om grunnforurensning den 24. november 2022. Målgruppen er saksbehandlere og ledere med ansvar for dette saksområdet i kommunene i Innlandet.


30.10.2022

Statsforvalteren gir tillatelse til midlertidig bru på Tretten

Statsforvalteren i Innlandet har i dag, med hjemmel i verneforskriften og naturmangfoldloven, tillatt bygging av ei midlertidig bru over Trettensstryka fuglefredningsområde. I samarbeid med andre myndigheter er det funnet løsninger for å trygge bygging og bruk av brua, samtidig som naturverdiene sikres.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


12.10.2022

Søknad om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt 2022

Det nærmer seg 1. november som er frist for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt.  Vi inviterer derfor til et webinar den 20. oktober hvor vi gjennomgår hele søknadsskjema og gir tips og råd om hva som bør være med i søknaden.


11.10.2022

Klimasafari

Bli kjent med klimatiltak hos et utvalg av regionens offentlige og private aktører! Tirsdag 8. november inviterer Statsforvalteren i Innlandet, NHO Innlandet og Klimapartnere Innlandet til rundreise med besøk på virksomheter som har gjennomført energi- og klimatiltak i og rundt Hamar.


10.10.2022

Høring - G3 Gausdal Treindustrier SA

G3 Gausdal Treindustrier SA søker om å utvide årlig virkesbruk fra 130 000m3 til 190 000m3 tømmer.


04.10.2022

Slåttemarkenes unike historie

Har du stått i ei blomstereng en varm sommerdag, sett det fargesprakende blomsterhavet og hørt på det yrende og summende livet i enga? Visste du at blomsterengene er et resultat av århundrer med samspill mellom mennesker og natur, og at artene som lever der trenger vår hjelp for å overleve?


19.09.2022

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker tettere kontakt med Statsforvalteren

Det kom frem på det andre av totalt 10 dialogmøter med kommunene som Statsforvalteren i Innlandet skal ha i høst. Møtet var lagt til kulturhuset på Otta og alle kommunene møtte med sin kommuneledelse.


15.09.2022

Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Nå strammer vi inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.


08.09.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 12. september

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 mandag 12. september fra kl. 10.00.


29.08.2022

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2021

BirdLife Norge Hamar lokallag har i 2021 telt trekkende våtmarksfugl i Åkersvika. Dette har blitt gjort siden 1974.


25.08.2022

Klima og miljødepartementet på myrtur

I forrige uke fikk vi besøk av ekspedisjonssjef Lene Lyngby og kompani. Vi tok dem med til Regnåsen-Hiåsen naturreservat i Trysil for å vise frem eksempler på restaurering av natur, og utviklingen som har skjedd de siste syv årene.


19.08.2022

Klagen på ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat oversendes Miljødirektoratet for avgjørelse

Statsforvalteren opprettholder sitt vedtak fra 25.04.22 om å tillate ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå oversendes klagen til Miljødirektoratet.


19.08.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 26. august fra kl. 10.00.


19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2022-2023

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for felling av inntil 7 jerver.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel