Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


17.09.2021

Fotballjenter fremmer biologisk mangfold

Gamle skjøtselsmetoder for blomsterenger friskes opp av arbeidsvillige fotballjenter i Stange.


17.09.2021

Langsua nasjonalpark feiret 10 år - mange besøkende og mye kake i vakre omgivelser på Kittilbu utmarksmuseum

Den 11. – 12. september var det duket for heidundrende 10 - års jubileum for Langsua nasjonalpark ved Kittilbu utmarksmuseum i Gausdal kommune. Jubileet var arrangert av Langsua nasjonalparkstyre i samarbeid med Randsfjordmuseet AS.


13.09.2021

Ukesbrev 6.-12. september

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


07.09.2021

Ukesbrev 30.8-6.9

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


06.09.2021

Bli med på Strandryddeuka!

Den store ryddedugnaden gjennomføres i år fra 11. til 19. september. Det skjer mye rundt i fylket vårt du kan bli med på. Vi oppfordrer alle innbyggerne i Innlandet til å gjøre en innsats.


01.09.2021

Bli med å gi vipe, gulspurv, storsprove og sanglerke en bedre framtid

De siste tiårene har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Statsforvalteren i Innlandet har derfor støttet et pilotprosjekt i Gran kommune, der Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hadeland Lokallag i samarbeid med utvalgte bønder, prøver ut målrettet tiltak i og nær åkrene for å tilgodese disse trua fugleartene. 


30.08.2021

Ukesbrev 16.-29. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra de siste to ukene.


25.08.2021

Tiltaksplan for ville pollinerende insekter

Tidligere i august la regjeringen fram "Tiltaksplan for ville pollinerende insekter 2021-2028". Planen presenterer tiltak som staten skal gjennomføre for å ta vare på ville pollinerende insekter i Norge.


24.08.2021

Femundsmarka nasjonalpark 50 år – Statsforvalteren i Innlandet gratulerer

Lørdag 21. august ble hovedmarkeringene for jubileet til Femundsmarka gjennomført i Elgå og i Synnervika. På markeringen deltok blant annet assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen, som holdt en kort tale til de fremmøtte. Les talen under.


24.08.2021

Nasjonal tilsynsaksjon om kommunal avløpshåndtering

Statsforvalteren skal kontrollere om kommunene ivaretar avløp på en helhetlig og bærekraftig måte. Sammenhengen mellom arealplanlegging og kapasitet på ledningsnett og renseanlegg vil være et viktig tema.


16.08.2021

Tre bygg i Innlandet nominert til nasjonale byggpriser

Samling i Nord-Odal kommune, Biri omsorgssenter i Gjøvik kommune og Ydalir i Elverum kommune er med i kampen om å vinne tre forskjellige byggpriser. De tre byggene viser at satsingen på økt bruk av tre som bærekraftig materiale brer om seg.


16.08.2021

Ukesbrev 9. til 15. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


13.08.2021

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2021

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av 2 bjørner i 2021. I region 5 Hedmark blir det ikke åpnet for lisensfelling av bjørn i år.


05.08.2021

Høring - TINE Meieriet Tretten søker om utvidede produksjonsrammer

TINE Meieriet Tretten har hatt en økende produksjon de siste årene og søker om utvidede produksjonsrammer i tillatelsen etter forurensningsloven. De ser ikke behov for endringer i utslippsgrensene.


22.07.2021

Ni millioner til klimatiltak i Innlandet

24 kommuner i Innlandet har nylig fått støtte fra Klimasats for å redusere utslipp av klimagasser.


13.07.2021

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove

I forbindelse med bygging av E6 Roterud – Storhove søker Nye Veier AS om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Vingnestunnelen).


06.07.2021

Vi tar vare på hortulanen

Den utrydningstruede fuglearten hortulan har etablert seg i en åker på Elverum. I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet gjør grunneier Åsmund Arnesen det han kan for å ta vare på fuglearten.


24.06.2021, Endret 24.06.2021

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Satsene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.


23.06.2021

To nye naturreservat i Innlandet

Klingerhaugen naturreserat i Stange og Rognhaugen naturreservat i Gran og Hurdal ble opprettet i dag.


18.06.2021

Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel