Nye næringar på garden


31.05.2021

Andelslandbrukene i Norge omsetter for over 15 millioner

Fersk rapport viser at antall andelslandbruk og omsetningen bare går én vei – oppover.


15.04.2021

Nyttig kompetansetilbod for lokalmatprodusentar

Kompetansenettverket for lokalmat SØR held til hos Nofima på Ullandhaug i Stavanger. Her kan bønder og andre matprodusentar med inntil 10 årsverk få tilbod om hjelp for å lukkast med vidareutvikling og verdiskaping.


19.03.2021

Ny rapport om auka produksjon og bruk av norsk fôr

Landbruksdirektoratet tilrår verkemidlar for å auke norskandelen i kraftfôr, produsere meir og betre grovfôr, og auke beitinga.


03.03.2021

Søk om midler til regionale tilretteleggingsprosjekt i landbruket!

Midlene, også kalt RK-midler, skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Søknadsfrist 15. april 2021!


26.02.2021

Nyttig webinar om investeringsmidlar i landbruket

Onsdag 24. februar arrangerte vi webinar saman med Rogaland fylkeskommune og Innovasjon Norge om situasjonen knytt til stor konkurranse om investeringsmidlar i landbruket.


17.02.2021

Tomt for investeringsmidlar (IBU) i Rogaland

Allereie første veka i januar kunne Innovasjon Norge Rogaland melde om heile 42 innkomne søknader om investeringsmidlar, med samla søknadssum på om lag 39 millionar kroner. Ramma for IBU-midlar i Rogaland for 2021 er om lag 38 millionar kroner.  


01.02.2021

Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om?

Nytt år og nye moglegheiter! For ein del bønder vil det vere aktuelt å ta kontakt med bankar og Innovasjon Norge for å søke om finansiering til nye prosjekt på garden.


29.01.2021

Krevjande å få realisert nye, mellomstore mjølkefjøs

Statsforvalteren hadde den 27. januar samråd med region Vestland om korleis fleire mjølkefjøs kan bli realisert. Hovuderfaringa er at slike nye fjøs med kapasitet for 15 – 30 kyr ofte gir for lita lønsemd, samstundes som det er eit mål å stimulere til nybygg.


27.01.2021

Skaff deg meir kunnskap om gamle storferasar

Urfe SA gjennomfører webinar torsdag 4. februar og måndag 8. februar. På det første webinaret er det fokus på økonomi i kjøtproduksjonen, og på det andre er det økonomi i mjølkeproduksjonen.


11.01.2021

Sterk opphenting av egg-produsentane

På tre år har egg-produsentane i Rogaland snudd opp ned på statistikken for frittgåande verpehøns. No er åtte av ti høner frittgåande.