Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

01.06.2021

Matglede for eldre hjemmeboende i Bjerkreim

Kokken Heidi N. Berge og ernæringsfysiologen Nicole T. Næsheim satte fokus på ernæring, enkel matlaging, borddekking og trivsel da Matgledekorpset i Rogaland hadde samling for 10 eldre hjemmeboende og 6 ansatte ved omsorgssenteret.


20.05.2021

Oversikt tildeling - Eldre ut på middag

Statsforvalteren i Rogaland ble innvilget 2, 3 millioner til fordeling til kommuner som samarbeidet med restauranter for å tilby billige middager for hjemmeboende eldre. 


10.05.2021

Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.


07.05.2021

Nettmøte om Matglede for eldre heimebuande

Kvifor og korleis set me fokus på matglede for eldre heimebuande? Me vil gjerne ha deg med på laget!


06.05.2021

Oppvekstkonferansen 2021

Tema for årets Oppvekstkonferanse er medvirkning og psykisk helse. 

Listen over bidragsytere er ikke fullstendig, men bekreftede innslag er:

 

Barneombudet

Psykolog Birgit Valla

Psykolog Maria Østhassel,"Psykt deg"

Eivind Lervik Tornli, leder av Haugesunds ungdomsråd

 

Elevbidrag fra regionens kultur og grunnskoler

Intervju barnehagebarn

 

Arrangementet går live og strømmes fra studio 16 november kl 09-13. 


26.03.2021

Matglede for eldre hjemmeboende

En del eldre hjemmeboende får ikke i seg nok og rett mat. Matgledekorpset i Rogaland jobber for mer matglede og bedre ernæringsstatus hos de eldre hjemmeboende. Matgledekorpset har laget oppskrifter til enkle, sunne og smakfulle retter. 


25.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre - aktivitetstiltak for å motverke einsemd og aktivitetstiltak og besøksvert

Mange eldre vart hardt ramma av koronapandemien. Tiltak som vart sett i verk for å hindre smitte førte til at mange var einsame.


23.02.2021

Kompetanseløft 2025- regjeringens plan for å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kompetanseløft 2025 etterfølger Kompetanseløft 2020 og ble først presentert i forbindelse med Prop. 1 S for 2021. Det er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Rogaland. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel