Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2021
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova Digitalt – nettmøte i Teams
22. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland og KoRus Vest Bergen Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling Webinar
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar Teams-møte
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar Teams-møte
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland, KoRus Vest Bergen Fagdag om betre tverrfagleg innsats Webinar
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om nærskule og skulebyte Teams-møte
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland saman med kommunane Stad, Gloppen og Stryn Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet "Betre hjelpetiltak i barnevernet" Teams (digital samling)
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om Demensplan 2025 Digitalt (oppkoplingslenke blir sendt påmelde deltakarar)
15. apr - 16. apr 15 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Webinar
14. apr 15 Husbanken Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle Digital samling på Teams
14. apr 15 Statsforvaltaren i Vestland Første grupperettleiing LIS1 Digitalt
07. apr 14 Statsforvaltaren i Vestland Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - livstream via Teams
mars 2021
25. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om refusjon Digitalt - nettmøte i Teams
24. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving - AVLYST Digitalt - livestream via Teams
24. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland og KS Vestland Toppleiarkonferanse om oppvekst- og barnevernreforma 2022 digital
23. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland Webinar - Evaulering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og faglege råd om rehabilitering etter covid-19 Digitalt - lenke blir sendt påmelde deltakarar
23. mar 12 Statsforvaltaren i Vestland, verjemålsseksjonen Webinar for faste verjer Teams
18. mar 11 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Rogaland Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet Digital samling - lenke blir sendt påmelde deltakarar
18. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland Samling om ny integreringslov Teams
18. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland. Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet Teams (digital samling)
16. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
15. mar 11 Statsforvaltaren i Vestland, Innovasjon Norge, Vestland Bondelag og Gardsvarmeprosjekt Vestlandet Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden Digitalt møte
10. mar - 11. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland Nettmøte om risikobasert kontroll Nettmøte/webinar
10. mar 10 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
08. mar - 09. mar 10 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt Hagellia Matstove, Hagellia 6, Isdalstø
03. mar 9 Statsforvaltaren si landbruksavdeling i samarbeid med AT Skog Dialog SKOG 2/2021 - ALLMA, eit verktøy for skogforvaltning Teams
03. mar - 04. mar 9 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
02. mar 9 Helse Førde Kurs i nødnett Helse Førde Auditoriet Førde sentralsjukehus
februar 2021
25. feb 8 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet Teams (digital samling)
18. feb 7 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Udir, KS og Statped Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis Digitalt
16. feb - 17. feb 7 Barneverntenesta i Kvinnherad, Austevoll og Tysnes kommune i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling – dokumentasjon og brukermedverknad i sakshandsaming Digital samling
12. feb 6 Statsforvaltaren i Vestland Nettmøte om internkontroll i landbruksforvaltninga Nettmøte/webinar
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
januar 2021
28. jan 4 Statsforvalteren i Vestland Webinar om frivillig skogvern Teams
14. jan 2 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing LIS1 digitalt
Dato Arrangement
april 2021
27. apr Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova
22. apr Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling
21. apr Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar
21. apr Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar
21. apr Fagdag om betre tverrfagleg innsats
20. apr Regelverkssamling om nærskule og skulebyte
20. apr Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet "Betre hjelpetiltak i barnevernet"
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
20. apr Webinar om Demensplan 2025
15. apr - 16. apr Kurs i offentleg helsearbeid
14. apr Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle
14. apr Første grupperettleiing LIS1
07. apr Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving
mars 2021
25. mar Webinar om refusjon
24. mar Digitalt basiskurs i økonomisk rådgjeving - AVLYST
24. mar Toppleiarkonferanse om oppvekst- og barnevernreforma 2022
23. mar Webinar - Evaulering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og faglege råd om rehabilitering etter covid-19
23. mar Webinar for faste verjer
18. mar Webinar om analyse i Leve heile livet-arbeidet
18. mar Samling om ny integreringslov
18. mar Prosjektutviklingsseminar om tiltaksutvikling i barnevernet
16. mar Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
15. mar Webinar bioenergi - lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden
10. mar - 11. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
10. mar Nettmøte om risikobasert kontroll
10. mar Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
08. mar - 09. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordaland legevakt
03. mar Dialog SKOG 2/2021 - ALLMA, eit verktøy for skogforvaltning
03. mar - 04. mar Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
02. mar Kurs i nødnett Helse Førde
februar 2021
25. feb Seminar om utviklingsarbeid på fosterheimsområdet
18. feb Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis
16. feb - 17. feb Fagsamling – dokumentasjon og brukermedverknad i sakshandsaming
12. feb Nettmøte om internkontroll i landbruksforvaltninga
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
januar 2021
28. jan Webinar om frivillig skogvern
14. jan Andre grupperettleiing LIS1