Fagdag om betre tverrfagleg innsats

Dato:
21. april 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland, KoRus Vest Bergen
Målgruppe:
tilsette i skule, barnehage, barneverntenesta, PPT, legetenetse, rus- og psykisk helseteneste, Nav, flyktning- og integreringsteneste og andre som jobbar med barn og unge

Webinaret passar for alle som jobbar direkte eller indirekte for og med barn i kommunane. Lenke til webinaret finn du i denne saka. 

Publisert 04.03.2021, Oppdatert 21.04.2021

Webinaret er eit tilbod til alle kommunar i Noreg som

  • arbeider med samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
  • har fått tilskot til frå ordninga Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn
  • har fått opplæring i og  arbeider med i opplæringsprogrammet Tidlig Inn

Dette webinaret vil passa for alle som jobbar direkte eller indirekte for og med barn i kommunen. Dette gjeld tilsette i skule, barnehage, barneverntenesta, PPT, legeteneste, rus- og psykisk helseteneste, Nav, flyktning- og integreringsteneste og fleire. 

Webinaret er også ope for andre interesserte, sjølv om de ikkje jobbar med samhandlingsmodellen BTI.

Webinaret kan du følgje via KoRus Vest Bergen si heimeside, og det er gratis å følgje det. Fullstendig program finn du under «Dokument».

Dato:
21. april 2021 09:00 - 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland, KoRus Vest Bergen
Målgruppe:
tilsette i skule, barnehage, barneverntenesta, PPT, legetenetse, rus- og psykisk helseteneste, Nav, flyktning- og integreringsteneste og andre som jobbar med barn og unge