Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle

Dato:
14. april 2021 09:00 - 12:00
Stad:
Digital samling på Teams
Arrangør:
Husbanken Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
leiarar og medarbeidarar i kommunane i Vestland og Rogaland

Korleis kan kommunane og deira samarbeidspartnarar bidra til fleire eigna bustadar for eldre?

Publisert 11.03.2021

Vi inviterer leiarar og medarbeidarar i kommunar i Vestland og Rogaland fylke, og deira samarbeidspartnarar til digital fagdag om aldersvenlege samfunn og bustadar for eldre.

Førebels program:

  • Velkommen 
  • Haugesund om planlegging 
  • Aldersvenlege bustadar i distriktet 
  • Behovet for tilgjengelege bustadar, Eigersund og NORCE   
  • Pause med film
  • Døme frå Sunnfjord - Apotekergården og Lindhagen           
  • Økonomiske virkemiddel: tilpassing
  • Oppsummering ved Husbanken

Les meir og meld deg på her.

Påmeldingsfrist er 13. april klokka 09.00.

Dato:
14. april 2021 09:00 - 12:00
Stad:
Digital samling på Teams
Arrangør:
Husbanken Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
leiarar og medarbeidarar i kommunane i Vestland og Rogaland