Fagsamling om hjelpetiltak, samvær og tilbakeføring

Dato:
31. mai 2021 09:50 - 1. juni 2021 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Barneverntenesta i Austevoll, Tysnes og Kvinnherad saman med Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Tilsette i barnevernstenestene i Vestland
Påmeldingsfrist:
27. mai 2021 12:00

Kommunane Austevoll, Tysnes og Kvinnherad inviterer tilsette i barneverntenestene i Vestland til å følgje fagsamlinga om «Hjelpetiltak, samvær og tilbakeføring» digitalt via teams.

Publisert 05.05.2021

Som del av utviklingsprosjektet "Fagleg fellesskap på tvers av kommunegrenser" er dette den siste av tre samlingar. Første samlinga hadde overskrifta «Analyse, vurdering og beslutning», og den andre «Dokumentasjon og brukermedverknad i barnevernets sakshandsaming».

Denne tredje, og siste samlinga rettar vi merksemda mot hjelpetiltak, samvær og tilbakeføring. De kan sjå i programmet for meir informasjon om innhaldet.  

Målet for denne rekka med fagsamlingar er å:

  • Auke kompetanse på å identifisere barn i risiko og gje rett hjelp til rett tid
  • Sikre trygge tenester gjennom god praksis av analyse og vurderingar
  • Fagleg forsvarleg dokumentasjon i sakshandsaminga
  • At barn og familiar er involvert og har innflytelse

Samlinga er gratis, og er finansiert av stimuleringsmidlar til utviklingsprosjekt i regi av læringsnettverket for barneverntenestene i Vestland.

Alle påmeldte vil få tilsendt lenke for å kunne følgje samlinga fredag 28.05.2021. Vi anbefaler å sitte på eigen PC når de følger samlinga fordi vi vil bruke digitale grupperom.

Hendvendingar som gjeld det praktiske kring arrangementet kan rettast til Tanja Modøl Juel, sjå kontaktinformasjon som ligg under "Kontaktperson".

Dato:
31. mai 2021 09:50 - 1. juni 2021 15:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Barneverntenesta i Austevoll, Tysnes og Kvinnherad saman med Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Tilsette i barnevernstenestene i Vestland
Påmeldingsfrist:
27. mai 2021 12:00

Dokument

Kontaktperson

Kontaktperson hjå Statsforvaltaren