Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Første grupperettleiing LIS1

Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1 Vestland
Påmeldingsfrist:
7. april 2021 23:59

På grunn av smittesituasjonen knytt til covid-19 vert grupperettleiinga halde digitalt. 

Publisert 24.03.2021

Samlingane vil skje over teams. Deltakarane er delt inn i 7 grupper. Grupperettleiarane sender ut lenke til sine grupper når det nærma seg.  

Det er viktig at de har gått gjennom førebuingane til samlinga. Desse er skildra i programmet.

Legg til i eigen kalender
Dato:
14. april 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
LIS1 Vestland
Påmeldingsfrist:
7. april 2021 23:59