Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Styret i Færder nasjonalpark

Her offentliggjøres innkalling, saksdokumenter og referater/protokoller fra møter i Færder nasjonalparkstyre. Kontaktperson for Færder nasjonalparkstyre er nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 12.12.2018

Alle dokumenter er PDF-filer

2020

Styremøte 24. november

Protokoll

ST 18 Innkalling, saksliste, godkjenning av dagsorden
Godkjenning av protokoll

ST 19 Referatsaker

ST 20 a,b Delegerte saker

ST 21 a-c Vedtakssaker

ST 22 a-h Informasjonssaker

 

Styremøte 15. september

Signert protokoll

ST 12-20 Innkalling, saksliste, godkjenning av dagsorden
Godkjenning av protokoll

ST 14-20 a-e Delegerte saker

ST 15-20 a-e Vedtakssaker

ST 16-20 a-h Informasjonssaker

 

Styremøte 04. juni

Signert protokoll

ST 6-20 Innkalling, saksliste, godkjenning av dagsorden, protokoll

ST 8/20 Delegerte saker

ST 9/20 Vedtakssaker

 

Styremøte 12. mars

Signert protokoll

ST 1/20 Innkalling og saksliste

ST 3/20 Delegerte saker

ST 4/20 Vedtakssaker

ST 5/20 Informasjonssaker

 

2019

Styremøte 26. november

Signert protokoll 

ST 13-19 Innkalling og saksliste

ST 14-19 Referatsaker

ST 15-19 Delegerte saker

ST 16-19 Vedtakssaker

ST 17-19 Informasjonssaker

Styremøte 22. august

Signert protokoll

Innkalling og saksliste (PDF 102.8 KB)

ST 7/19 Godkjenning av dagsorden - innkalling - protokoll (PDF 974.4 KB)

ST 8/19 Referatsak 8 a (PDF 4.5 MB)

ST 8/19 Referatsak 8 c (PDF 1.1 MB)

ST 8/19 Referatsak 8 d (PDF 736.2 KB)

ST 9/19 Delegert sak 9 a (PDF 5.0 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 b (PDF 1.2 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 c (PDF 7.4 MB)

ST 9/19 Delegert sak 9 d (PDF 5.1 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 a (PDF 4.6 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 b (PDF 5.9 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 c (PDF 2.1 MB)

ST 10/19 Vedtakssak 10 d (PDF 2.7 MB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 a (Link)

ST 11/19 Informasjonssak 11 b (PDF 1.3 MB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 c (PDF 539.9 KB)

ST 11/19 Informasjonssak 11 d (PDF 451.9 KB)

Styremøte 26. mars

Innkalling og saksliste (PDF 23.7 MB)

Innkalling og saksliste - del 1 (PDF 15.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 2 (PDF 26.6 MB)

Innkalling og saksliste - del 3 (PDF 23.8 MB)

Innkalling og saksliste - del 4 (PDF 16.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 5 (PDF 17.4 MB)

Innkalling og saksliste - del 6 (PDF 20.2 MB)

Innkalling og saksliste - del 7 (PDF 23.7 MB)

Signert protokoll

2018

Styremøte 5. desember

Innkalling og saksliste - del 1 (PDF 27 MB)

Innkalling og saksliste - del 2 (PDF 19 MB)

Signert protokoll

Styremøte 15. oktober

Innkalling og saksliste (PDF 4 mb)
Signert protokoll

Styremøte 11. september

Innkalling og saksliste del 1 (PDF 7 mb)
Innkalling og saksliste del 2 (PDF 12 mb)  
Signert protokoll

Styremøte 14. juni

Innkalling og saksliste (PDF 6 mb)
Signert protokoll

Styremøte 5. april

Innkalling og saksliste, del I (PDF 6 mb)
Innkalling og saksliste, del II (PDF 5 mb)
Signert protokoll

 

2017

Styremøte 6. desember

Innkalling og saksliste (PDF 8mb)
Signert protokoll

Styremøte 27. september

Innkalling og saksliste (PDF 8 mb)
Signert protokoll

Styremøte 23. mars

Innkalling og saksliste:

Del 1/3 (PDF 6 mb)
Del 2/3 (PDF 4 mb)
Del 3/3 (PDF 2 mb)

Signert protokoll


2016

Styremøte 6. desember

Innkalling og saksliste 
Protokoll 06.12.16

Styremøte 28. september

Innkalling og saksliste
Signert protokoll 28.09.2016

Styremøte 5. april

Innkalling og saksliste
Forvaltningsplan
Høringsuttalelser
Transport i skjærgården
Veildeder for besøksforvaltning - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Veileder for kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven  - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Signert protokoll 05.04.20162015

Styremøte 2. desember

Innkalling og saksliste
Signert protokoll 02.12.2015

Styremøte 2. september

Innkalling og saksliste
Signert protokoll 02.09.2015

Styremøte 3. juni

Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Signert protokoll 03.06.2015

Styremøte 4. mars

Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Signert protokoll 04.03.2015

 

2014

Styremøte 9. desember

Innkalling
Signert protokoll

Styremøte 22. september

Innkalling
Signert protokoll

Styremøte 12. juni

Innkalling og saksliste
Signert protokoll

Styremøte 3. april

Innkalling og saksliste
Signert protokoll

Styremøte 4. februar

Innkalling og saksliste
Signert protokoll

 
 

 

 

Kontaktpersoner

Færder nasjonalparkstyre

Runar Andre Larsen- styreleder
Anne Katrine Hauge- nestleder
Tone Skalpe Bjørnli
Tom Mello
Maja Foss Five

Varamedlemmer:
Richard Fossum
Kristin Ljøkjel Hansen
Unni Hansson
Paal Ese
Katrine Sætre Evensen

Slik forvaltes nasjonalparken

Nasjonalparker og andre store verneområder forvaltes av styrer som består folkevalgte representanter fra kommune og fylkeskommune, samt Sametinget i samiske områder.

En statlig ansatt nasjonalpark-/verneområdeforvalter fungerer som sekretariat for styret. Forvalteren skal sikre god kontakt med og ha kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren er ansatt hos fylkesmannen, men er underlagt styret i forhold knyttet til verneområdeforvaltninga.

Forvalteren skal legge opp til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskrifta.

Les mer hos Miljødirektoratet