Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 07.11.2023

BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand

Innovasjon Norge tildeler den regionale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Agder til matprodusenten på Dypvåg.


Publisert 25.01.2023

Tradisjonsrik naturbrukslinje flytter til ny skole i Søgne

Praksisundervisningen skal fortsatt foregå på gårdsbruket ved Søgne gamle prestegård.


Publisert 25.01.2023

Prosjekt Matregion Agder

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.


Publisert 06.12.2022

Stor interesse for fornybar energi i landbruket

Høye energipriser og ønske om å utnytte gårdens ressurser gav rekordmange på kurs.


Publisert 01.11.2022

Får pris for samarbeid og nettverk

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder for 2022 går til Bodil og Per Try i Søgne.


Publisert 19.08.2022

Landbruks- og matministeren på rundtur i Grimstad

Sandra Borch fikk oppleve kommunens varierte produksjon av mat og drikke.


Publisert 30.06.2022

Revidert landbruksstrategi vedtatt i fylkestinget

Strategien peker på satsingsområder og muligheter for verdiskaping basert på Agders ressurser.


Publisert 28.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


Publisert 27.06.2022

Fra pelsdyr til bier

Etter vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, måtte John Georg Songedal se seg om etter en ny produksjon.


Publisert 20.04.2022

Landbruks- og matministeren besøkte Agder

Sandra Broch møtte ulike matprodusenter på sin rundtur 19. april.