Tradisjonsrik naturbrukslinje flytter til ny skole i Søgne

Raudkolle ammeku i binge med halmtalle i fjøs med en åpen vegg.
Ammekufjøs med vestlandsk raudkolle hos Søgne vgs. Foto: Kjellfrid Straume / Statsforvalteren i Agder.

Praksisundervisningen skal fortsatt foregå på gårdsbruket ved Søgne gamle prestegård.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.01.2023

Før jul var Statsforvalteren i Agders landbruksavdeling på flere bedriftsbesøk i Søgne og kom midt opp i flyttesjauen til Søgne videregående skole. Etter over 125 år ved Søgne gamle prestegård, flytter nå skolen til et flunkende nytt bygg i Tangvall sentrum i det som skal hete Søgne skole- og idrettssenter. Søgne vgs. utvider fra 180 til 600 elever fra høsten 2023 og blir samlokalisert med ungdomsskole og idrettsanlegg. Elevene flytter altså til Tangvall, mens skolens gårdsbruk 3 km unna fortsatt skal drives og brukes i undervisningen. Det vil kreve en del ekstra planlegging av timeplan og elevtransport, men de går i gang med godt mot.

Gårdsbruket og undervisningstilbudet

Gårdsbruket er på rundt 3000 dekar, av dette er ca. 2500 dekar skog. Det er lagt til rette for friluftsliv og allsidig bruk av skogen for alle. Skolen produserer frukt, grønnsaker og hageplanter, og den har melkekyr, sau, hest og smådyr. Spesielt hestene har bidratt til å holde elevtallet oppe i tider med relativt liten interesse for naturbruk. Der er plasser til elevenes egne hester og et allsidig undervisningsopplegg for hest. Skolen har en avtale med Gladur Islandshestlag om bruk av deres bane og anlegg, som ligger på skolens eiendom.

Skolen tilbyr Vg3 naturbruk med generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse med realfag. Søgne vgs. har gjennom årene profilert seg nettopp med hestefag og med gartneri og veksthusproduksjoner, blomsterbinding og anleggsgartnervirksomhet. Voksengartner og voksenagronom er også etterspurte tilbud ved skolen. For noen få år siden la de om deler av arealet til økologisk drift og tilbyr teoretisk og praktisk undervisning i dette, med tilhørende salg av produkter. Skolen er også engasjert i arbeidet rundt urbant landbruk.

Søgne vgs. er en av fire naturbruksskoler i Agder, og de samarbeider noe om å sikre bredde i naturbruk-tilbudet. Agder fylkeskommune eier Søgne vgs. og Tvedestrand vgs. (Holt), mens KVS Lyngdal og KVS Bygland eies av Indremisjonsforbundet. (KVS Bygland overtok tidligere Bygland skogskole i 2002.) Søgne vgs. er den eneste uten internat og har av den grunn strevd med elevtallet i perioder.

Historikk

Lister og Mandals amts landbruksskole (senere Søgne landbruksskole og Vest-Agder landbruksskole) ble etablert i 1895. I 1912–1933 var der også husmorskole – en populær kombinasjon på den tiden. I 1990 skiftet landbruksskolene administrativ tilhørighet og departement fra landbruk til utdanning. Fylkeskommunen overtok, og navnet ble Søgne videregående skole i 1992.

Området rundt prestegården er frodig og fruktbart, med spor etter mennesker fra langt tilbake. Det er vide sletter, god jord, lunt klima og nok av vilt og fisk i skog, elv og sjø. Etablering av kirke allerede på 1000-tallet viser at dette har vært et natur- og kultursentrum i bygda og dermed også et naturlig sted å etablere en landbruksskole mange år etter. Bygdas handelssentrum har imidlertid flyttet seg vestover til Tangvall i senere tid – og nå flytter altså naturbrukselevene etter.