Får pris for samarbeid og nettverk

Leder i Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hovstad (t.h.), og fylkesordfører Arne Thomassen (t.v.) har overrakt bedriftsutviklingsprisen til Bodil og Per Try.
Leder i Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hovstad (t.h.), og fylkesordfører Arne Thomassen (t.v.) har overrakt bedriftsutviklingsprisen til Bodil og Per Try. Foto: Anne Britt Bjørdal / Innovasjon Norge.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder for 2022 går til Bodil og Per Try i Søgne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.11.2022

Ut fra driftssenteret på Stauslandstunet gård i Søgne driver Bodil og Per Try en mangslungen virksomhet med en betydelig landbruksproduksjon. De er en av de aller største landbruksbedriftene i Agder og disponerer ca. 1000 dekar dyrka mark.

– Dette var en veldig hyggelig anerkjennelse til vårt bidrag inn i landbruket i regionen. Men vi hadde ikke fått til dette uten det gode samarbeidet lokalt, sier Per Try.

Hovedproduksjonen er potet og jordbær, men de har også en betydelig kornproduksjon samt grønnsaker og frukt. De satser på lokal videreforedling av en stor del av det som dyrkes og har gjort et meget godt arbeid med å få kortreiste råvarer inn i den lokale matindustrien, spesielt lokale poteter til chips og lompeproduksjon.

Samarbeid og nettverk

Prisvinnerne er pådrivere for samarbeid og nettverk og har bidradd sterkt til etablering og utvikling av nettverket 4640 Søgne. De jobber også mye med testing av sorter og produksjonsmetoder.

I tillegg til at det store produktet potet foredles til chips og lomper i lokal industri, tester de også ut andre egenproduserte råvarer til foredlede produkter, som epler til most og sider og korn til lokalt øl. De har også egen gårdsbutikk der de tilbyr ferske grønnsaker, poteter og eplemost.

Prisvinnerne deler villig av sin brede kompetanse og erfaring gjennom både formelle og uformelle nettverk.

– For oss er det viktig at man jobber sammen lokalt. Da får man til mer enn hvis man bare kjører solo, sier Bodil Try.

Juryens begrunnelse

Leder for juryen har vært Sveinung Hovstad, som også leder Innovasjon Norges Agder-kontor.

Juryen har lagt vekt på at gården bidrar sterkt til å posisjonere landbruket i regionen og er en samarbeidsaktør som bidrar med sin kompetanse til andre produsenter, spesielt innen nettverket 4640 Søgne, men også ut over det.

De er i front når det gjelder forsøk med nye sorter og produksjonsmetoder. Kandidaten bidrar sterkt til at lokale råvarer blir brukt i regionens industri av potetbaserte varer, som lomper og potetchips.

– Vi er veldig imponert over gårdens sterke engasjement for samarbeid og nettverk, og ikke minst arbeidet for å få industrien med på å bruke lokale råvarer. Det har et stort miljøaspekt ved seg, i tillegg til at det bygger produsentmiljø og kvalitetsbevissthet, sier Sveinung Hovstad.

Juryen har bestått av:

  • Tore Haugum, Statsforvalteren i Agder
  • Berit Stray Egeli, Agder fylkeskommune
  • Knut Erik Ulltveit, Agder Bondelag
  • Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge Agder (leder)

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Årlig blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Utdeling av den nasjonale BU-prisen er planlagt under Grune Woche i Berlin i januar 2023.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Innovasjon Norge:
Anne Britt Bjørdal,
tlf. 95 70 19 22,
e-post: anne.britt.bjordal@innovasjonnorge.no

Kontaktperson prisvinner:
Per G N Try,
tlf. 90 12 33 32,
e-post: per@pertry.no