Prosjekt Matregion Agder

Prosjektleder og delprosjektledere fikk mange innspill på kodeknekkersamlingen i Kristiansand dyrepark. Fra venstre: Trond Kristiansen, Helene Isaksen, Kari Kleivset (prosjektleder Agder FK), Liv Birkeland og Hans Petter Klemmetsen. Foto: Agder fylkeskommune.

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.01.2023

Agder fylkeskommune vedtok våren 2022 å sette i gang prosjektet Matregion Agder 2022–2025. Prosjektet skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping.

Etter en «kick off» under Arendalsuka 2022, ble det i høst gjennomført en to-dagers «kodeknekker-samling» der sentrale aktører og organisasjoner i næringene ble invitert til å gi innspill til konkrete satsinger fremover. Deltakerne representerte alt fra bedrifter innen servering, restaurant, råvareleverandører, produksjon, videreforedling og logistikk, til virkemiddelapparat og offentlige aktører innen skole og utdanning.

Prosjektet Matregionen Agder er utarbeidet med bakgrunn i den nasjonale strategien Matnasjonen Norge og kobler innsatsområdene sammen med Agders egne planer og strategier. Med dette løftes mange satsingsområdene fra partnerskapets landbruksstrategi inn til en regional satsing på mat i stort.

Prosjektet er bygd opp i tre matpakker (delprosjekt). Hva kjennetegner Matregionen Agder 2030 og hvordan kommer vi dit? Fire delprosjektledere skal sammen med prosjektleder Kari Kleivset drive arbeidet fremover. Statsforvalteren har vært med i prosjektets ulike faser og har nå en plass i styringsgruppen. Budsjettramma er på 2,5–3,5 millioner kroner per år i prosjektperioden.