Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 02.09.2020

Mer samarbeid skal gi økt verdiskaping i treindustrien

Samlet til seminar om prosjektet Tre på Agder.


Publisert 13.12.2019

Stor interesse for fjøs bygd i tre

Mange på åpning av nytt fjøs på Evje 12. desember – kurs om landbruksbygg i tre 21. januar.


Publisert 14.11.2019

Arkitektonisk perle for folk og fe vant BU-prisen for Vest-Agder

Fra Knut Olaf Reiersens langhus har gjestene panoramautsikt til Nordsjøen og Listas fugleeldorado.


Publisert 13.11.2019

Søstrene Kjevik DA med sin sosiale profil fikk BU-prisen for Aust-Agder

Bedriften på Østre Tveite gård i Arendal tilbyr Inn på tunet-tjenester, gårdsferieuker og gårdsutsalg.


Publisert 25.03.2019

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer.


Publisert 06.02.2019

Stor interesse for fornybar energi på gården

Mange ville på kurs og se på energiløsningene som er valgt på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.


Publisert 05.12.2018

BU-prisen 2018 for Aust-Agder gjekk til Tine Meieriet Setesdal

Arbeidet med å vere innovativ og marknadsorientert er avgjerande for at TINE sitt minste meieri er oppretthalde og har ein solid posisjon både internt i TINE og i regionen.


Publisert 05.12.2018

BU-prisen 2018 for Vest-Agder gikk til Mjåland gård

– Allsidigheten gir virksomhetene på gården gjensidig næring, vekstmuligheter og liv på gården og i Marnardal, sier prisvinner Brit Mjåland.


Publisert 21.06.2018

Første fagbok i antrozoologi på norsk

Forskning på dyrs mulige helsebringende effekter er et voksende felt internasjonalt.


Publisert 09.04.2018

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekt i byene våre brer om seg med stor entusiasme.